Μεθέορτος Εσπερινός πανηγυρίζοντος Ναού 21/5/2022

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τήν ἀπάντησή μου σέ προσωπική ἐρώτηση, ἔκρινα σκόπιμο νά τήν καταθέσω καί δημόσια, ἐπειδή πολλούς ἐνδεχομένως νά ἐνδιαφέρει.

Στόν μεθέορτον ἑσπερινόν ἡ ἀκολουθία τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καταλιμπάνεται, ψάλλεται μόνον τό ἀπολυτίκιον.
Ὁπότε κρίνω νά ἀκολουθήσετε τήν περίπτωση Δ΄ §5 τῆς Β΄ Μαΐου (ΤΜΕ σελ. 256). Ἀναστάσιμα 4, Σαμαρείτιδος 3 καί 3 τῶν Ἁγίων (ἐκ τῶν αἴνων, τό 1ο, 3ο & 4ο). Δόξα, τῆς Σαμαρείτιδος, Καὶ νῦν, «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ» (βλ. συνημ). [Ἴσως ὅμως ἐκ τῆς ἀντιστοίχων περιπτώσεων τῆς ΚΓ΄ Ἀπριλίου καί ΚΑ΄ Μαΐου, στά ἑσπέρια Δόξα, τῶν Ἁγίων, Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος.]
Ἀπολυτίκια: «Τὸ φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως» Δόξα, «Τοῦ σταυροῦ σου τὸν τύπον», Καὶ νῦν, «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

ΤΜΕ256.jpg
 
Top