Μεγαλυνάριο Μεγάλου Βασιλείου «εις τα δίπτυχα» την Α' Ιανουαρίου

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Το ΗΟΠ λέει για την Α' Ιανουαρίου:

Εἰς τά Δίπτυχα: Τό Μεγαλυνάριον.
Ἦχος β΄.
«Τόν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τόν φωστῆρα τόν φαεινόν,
τόν ἐκ Καισαρείας καί Καππαδόκων χώρας, Βασίλειον τόν μέγαν, πάντες τιμήσωμεν».
Θέμα που καλύπτει ερωτήσεις σχετικά βλ. Μεγαλυνάριο στα Δίπτυχα.
 
Last edited by a moderator:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Μεγαλυνάριο δὲν μαρτυρεῖται, οὔ τε ἔχει λόγο εἰσαγωγῆς του στὴν δεσποτικὴ θεία εὐχαριστία.

Γενικῶς μεγαλυνάριο δὲν λέγεται (Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α’ 1993 σ. 237)· προκαλεῖ διάσπαση καὶ καθυστέρηση. Γιὰ κάθε θεία εὐχαριστία ὁ Κύριος λέγει «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λκ. κβ’, 19) ἀποκλειστικά. Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ μεγαλυναρίου εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ φαινόμενα τῆς σταδιακῆς φθορᾶς τοῦ τυπικοῦ, τὰ ὁποῖα τὸ περιπλέκουν καὶ δημιουργοῦν ἀπορίες, καθὼς δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν παλαιὰ παράδοση, οὔ τε ἐντάσσονται σ’ αὐτήν.
 
Top