Μεγάλυνον, ψυχή μου.... Μυστήριον ξένον (΄Ηχος Α΄) Χοράρχης Κων. Σκύφτας

#1
Αργή καταβασία Θ΄ Ωδής Χριστουγέννων.
Ερμηνεύει η πανεπιστημιακή χορωδία εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Β΄ Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών. (Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ., Δεκέμβριος 2019).
 
Last edited:
Top