Μεγάλο Ἀπόδειπνο

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#3
Μεγάλο Ἀπόδειπνο
Σελ.20 (κάτω κάτω)
"Τὸ θεοτοκάριο σχολάζει κατὰ τὶς ἑβδομάδες τῆς τυρινῆς και της Α΄ εβδομάδος των νηστειών...''
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Τὸ Θεοτοκάριο σχολάζει κατὰ τὶς ἑβδομάδες τῆς ἀπόκρεῳ καὶ τῆς τυρινῆς, τὶς δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς ἑορτές, τὶς ἀποδόσεις τους καὶ κατὰ τὰ προεόρτια καὶ μεθέορτα τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, τοῦ Σταυροῦ, τῶν Χριστουγέννων, τῶν Θεοφανείων καὶ τῆς Πεντηκοστῆς (ΤΑΣ), ὁπότε καὶ δὲν ψάλλεται Παράκληση στὶς κοινὲς ἀκολουθίες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος (ἐνορίας), διότι εἶναι καιρὸς ὑμνωδίας τοῦ Δεσπότου.

Τὰ παλαιὰ τυπικὰ κατὰ τὴν α' ἑβδομάδα τῶν νηστειῶν δὲν ὁρίζουν ἀργία τοῦ Θεοτοκαρίου (ΤΑΣ, χφ. Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 164v (Dmitrievskij τ. 3 σσ. 58-59), τυπικὸ Εὐεργέτιδος ιβ' αἰ. σ. 516), οὔ τε ὅλα ὁρίζουν τὸν Μεγάλο Κανόνα (χφ. Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 164v (Dmitrievskij τ. 3 σσ. 58-59), τυπικὰ Εὐεργέτιδος σ. 516, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σσ. 205-207, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σσ. 174-175, Μήλι τοῦ ἔτους 1292 (Dmitrievskij τ. 1 σσ. 874-876)).

Ὁ Μεγάλος Κανόνας στὴν α' ἑβδομάδα πρέπει νὰ εἰσήχθη τὸν ιβ' αἰ. ἀπὸ τὰ χφφ. ΤΑΣ.
 
Last edited:

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#5
Τα τροπάρια "Την ημέραν διελθών...'' σε τι ήχο ψάλλονται;
 

Diogenes

Νέο μέλος
#7
Στο επισυναπτ. αρχείο «Μέγα απόδειπνο.pdf» γράφει στην σελ. 34:
Τὴν ἡμέραν διελθῶν...ψάλλονται (σὲ ἦχο β’ εἱρμολογικό, ὑποθέτω, ὅπως καὶ τὸ προηγηθὲν Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός...).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8
Τὸ «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός...» ψάλλεται σὲ ἦχο β'
(χφ. Paris. gr. 22 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1126 φ. 231r)

δὶς ἄνευ στίχων καὶ ὁμοίως δὶς ὁλόκληρο εἰς τὰ Δόξα..., Καὶ νῦν..., στὸ τέλος δέ: ῞Οτι μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός
(Ὡρολόγιον ἐκδ. 1509, 1520, 1757 καὶ Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 1 σ. 104).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9
Στὴν στουδιτικὴ παράδοση «ὁ προεστώς, εἴτε ἄλλος ὁ προτραπείς, ἄρχεται μετὰ φωνῆς καὶ ἤχου καὶ μέλους· Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ ψάλλουσιν αὐτὸ σχολαίως οἱ δύο χοροὶ ἀμοιβαδόν»

(τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 206, Μήλι τοῦ ἔτους 1292 (Dmitrievskij τ. 1 σ. 874), ὁμοίως χφ. Σινὰ 893 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1382 φ. 114v).

Ὁ ποιμένας βεβαιώνει καὶ ἐπιστηρίζει ὅλη τὴν ἀδελφότητα «ἐμμένειν ἐν τῇ πίστει» (Πρ. ιδ’ 22), παρὰ τὶς δυσκολίες.
 
Top