Μεγάλη Ἑβδομάδα

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας, 16.4.2009, Ακολουθία Παθών
Ἀνεβάζω στό "ψαλτολόγιον" ὅλα τά μέλη τοῦ δεξιοῦ χοροῦ τῆς ἀκολουθίας τῶν Παθών τοῦ Κυρίου, ὅπως τά ἀπέδωσε ὁ πρωτοψάλτης τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου κυρ-Ἀποστόλης Παπαχρῆστος.

Ἀξίζει νά προσέξετε (κατά τήν ταπεινή μου γνώμη) τό "Μικράν φωνήν ἀφῆκε..." τοῦ ιδ΄ ἀντιφώνου. Μοῦ ἄρεσε καί μουσικῶς, ἀλλά καί θεολογικῶς ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἐν λόγῳ ὕμνου.
 

Attachments

 • 01 Αλληλούια. Ότε οι ένδοξοι.mp3
  2 MB · Views: 65
 • 02 Α, Β, Γ αντίφωνα Αγ. Παθών.mp3
  3.3 MB · Views: 62
 • 03 Δ, Ε, Στ αντίφωνα Αγ. Παθών.mp3
  5 MB · Views: 57
 • 04 Ζ, Η, Θ αντίφωνα Αγ. Παθών.mp3
  3.4 MB · Views: 70
 • 05 Ι, ΙΑ, ΙΒ αντίφωνα Αγ. Παθών.mp3
  6 MB · Views: 68
 • 06 ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ αντίφωνα Αγ. Παθών.mp3
  5.6 MB · Views: 80
 • 07 μακαρισμοί (λέγετος).mp3
  2.2 MB · Views: 68
 • 08 κανών εσπέρας Μεγ. Πέμπτης.mp3
  4 MB · Views: 55
 • 09 Τον ληστήν αυθημερόν.mp3
  500.1 KB · Views: 42
 • 10 αίνοι εσπέρας Μεγ. Πέμπτης.mp3
  7.9 MB · Views: 83
 • 11 απόστιχα εσπέρας Μεγ. Πέμπτης.mp3
  8.5 MB · Views: 68
 • 12 Δόξα Σοι Κύριε. Εξηγόρασας ημάς.mp3
  724.5 KB · Views: 46
Last edited by a moderator:

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Ἀνοίγω νέα ἑνότητα γιά τόν ἀείμνηστο πλέον δάσκαλο καί πρωτοψάλτη κυρ-Ἀποστόλη Παπαχρῆστο. Ψηφιοποίησα πρό καιροῦ ἀτελῶς μιά κασσέτα μέ ζωντανή ἠχογράφηση ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα Ἀγρινίου. Πρόκειται γιά τόν ὄρθρο τῆς Μεγάλης Πέμπτης πού ψάλλεται τό βράδυ τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 11 Ἀπριλίου 1990.
Στό δεξί ἀναλόγιο [τότε] ὁ κυρ-Ἀποστόλης μέ μαθητές καί συνεργάτες του, πραγματική ὀρχήστρα. Νομίζω ὅτι δύο τροπάρια τοῦ κανόνος ψάλλει ὁ ἀνιψιός του [νῦν πατήρ] Βενέδικτος. Ἐπίσης, στό πρῶτο ἐξαποστειλάριο διακρίνω τόν ἕτερο ἀνιψιό Ἰωάννη, νῦν πρωτοψάλτη Χρυσοσπηλαιωτίσσης Ἀθηνῶν.
Στό ἀριστερό ἀναλόγιο λαμπαδάριος ὁ κυρ-Κώστας Χριστογιάννης. Ψάλλει κι ἕτερος, ἀλλά δέν μπορῶ νά ἀναγνωρίσω ποιός εἶναι.
Ὁ ἱερέας πού ἐκφωνεῖ εἶναι ὁ ἐφημέριος [καί σήμερα] τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου παπα-Γιώργης Τριανταφυλλάκης, λίαν καλλίφωνος καί γνώστης τῆς τέχνης τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ.
 

Attachments

 • 01 ωδές ε και στ κανόνος.mp3
  3.4 MB · Views: 32
 • 02 αίτηση υπό παπα-Γιώργη Τριανταφυλλάκη.mp3
  585.3 KB · Views: 21
 • 03 κοντάκιο, οίκος, συναξάρι.mp3
  2 MB · Views: 17
 • 04 ωδές ζ και η του κανόνος.mp3
  4.6 MB · Views: 21
 • 05 ενάτη ωδή.mp3
  2.7 MB · Views: 22
 • 06 αίτηση υπό ιερέως.mp3
  612.2 KB · Views: 16
 • 07 Τον νυμφώνα Σου [τρις].mp3
  2.5 MB · Views: 37
 • 08 αίνοι Μεγ.Πέμπτης [ήχος β΄].mp3
  4.6 MB · Views: 39

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
Λεωνίδα σε ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ ωραία και συγκινητικά ακούσματα που μάς προσφέρεις απλόχερα!!
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Λεωνίδα σε ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ ωραία και συγκινητικά ακούσματα που μάς προσφέρεις απλόχερα!!

Νά εἶσαι καλά, Χρῆστο, γιά τά καλά σου λόγια. Πράγματι, αὐτή ἡ ἠχογράφηση ἦταν ἀποκάλυψη γιά μένα, δέν γνώριζα ὅτι ἦταν τόσο μελωδικό τό ἄκουσμα τότε στήν Ἁγία Τριάδα Ἀγρινίου. Ἀναρτῶ σήμερα καί τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς ἡμέρας, 11ης Ἀπριλίου 1990. Διακρίνω τόν δάσκαλο Γεώργιο Πολίτη [νῦν λαμπαδάριο Ἁγίου Θωμᾶ Ἀγρινίου] νά διαβάζει τή μικρή δοξολογία. Τά μουσικά κομμάτια ἀποδίδονται χορωδιακῶς. Στήν ἀνάγνωση τῆς προφητείας ὁ Κώστας Χριστογιάννης.
Προσωπικῶς μοῦ ἄρεσε τό ἀπήχημα [νεανές] καί τά διαστήματα δευτέρου ἤχου πού ἐκτελεῖ ὁ κυρ-Ἀποστόλης. Ἐπίσης, καλός ὁ ρυθμός, χωρίς βιασύνες, ἀλλά μέ ἀρχοντιά. Ὡραῖος λειτουργός ὁ παπα-Γιώργης. Μακάρι νά ἐπανέλθει ἡ φωνή του καί νά τόν χαιρόμαστε.

Υ.Γ. ἐπειδή γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλες ἠχογραφήσεις Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ ἀειμνήστου δασκάλου, γι' αὐτό ἔβαλα γενικό τίτλο, νά προσθέσουμε κι ἄλλα ἀρχεῖα ἀργότερα.
 

Attachments

 • 09 Ον εκήρυξεν Αμνόν.mp3
  2.6 MB · Views: 26
 • 10 Σοι δόξα πρέπει.mp3
  1.2 MB · Views: 13
 • 11 πληρωτικά.mp3
  2.1 MB · Views: 18
 • 12 ιδιόμελα αποστίχων [πλ_δ΄].mp3
  6.8 MB · Views: 22
 • 13 Ο τρόπος σου...Μυσταγωγών σου.mp3
  6.7 MB · Views: 28
 • 14 ανάγνωση προφητείας.mp3
  1.7 MB · Views: 17

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
Νά εἶσαι καλά, Χρῆστο, γιά τά καλά σου λόγια. Πράγματι, αὐτή ἡ ἠχογράφηση ἦταν ἀποκάλυψη γιά μένα, δέν γνώριζα ὅτι ἦταν τόσο μελωδικό τό ἄκουσμα τότε στήν Ἁγία Τριάδα Ἀγρινίου. Ἀναρτῶ σήμερα καί τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς ἡμέρας, 11ης Ἀπριλίου 1990. Διακρίνω τόν δάσκαλο Γεώργιο Πολίτη [νῦν λαμπαδάριο Ἁγίου Θωμᾶ Ἀγρινίου] νά διαβάζει τή μικρή δοξολογία. Τά μουσικά κομμάτια ἀποδίδονται χορωδιακῶς. Στήν ἀνάγνωση τῆς προφητείας ὁ Κώστας Χριστογιάννης.
Προσωπικῶς μοῦ ἄρεσε τό ἀπήχημα [νεανές] καί τά διαστήματα δευτέρου ἤχου πού ἐκτελεῖ ὁ κυρ-Ἀποστόλης. Ἐπίσης, καλός ὁ ρυθμός, χωρίς βιασύνες, ἀλλά μέ ἀρχοντιά. Ὡραῖος λειτουργός ὁ παπα-Γιώργης. Μακάρι νά ἐπανέλθει ἡ φωνή του καί νά τόν χαιρόμαστε.

Υ.Γ. ἐπειδή γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλες ἠχογραφήσεις Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ ἀειμνήστου δασκάλου, γι' αὐτό ἔβαλα γενικό τίτλο, νά προσθέσουμε κι ἄλλα ἀρχεῖα ἀργότερα.

Λεωνίδα, ένα ευχαριστώ είναι λίγο για τα ωραία αυτά ακούσματα...
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Στούς συνδέσμους τοῦ παρόντος μηνύματος θά βρεῖτε τά τροπάρια πού ἔψαλλε ὁ ἀείμνηστος Ἀπόστολος Παπαχρῆστος κατά τήν ἀκολουθία τῶν ἀχράντων Παθῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου, 19 Ἀπριλίου 1984.

Πρόκειται γιά καθαρή ἠχογράφηση πού ἐλήφθη ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ μακαριστοῦ φιλολόγου Φωτίου Γιαννακοπούλου, ἐγκάρδιου φίλου καί μαθητοῦ τοῦ ἐν λόγῳ πρωτοψάλτου.
 

Attachments

 • 01 αλληλούια, ότε οι ένδοξοι μαθηταί.mp3
  7.4 MB · Views: 3
 • 02 αντίφωνα Α-Β-Γ των Αγίων Παθών.mp3
  7.7 MB · Views: 3
 • 03 αντίφωνα Δ-Ε-ΣΤ των Αγίων Παθών.mp3
  8.2 MB · Views: 0
 • 04 αντίφωνα Ζ-Η-Θ των Αγίων Παθών.mp3
  6.1 MB · Views: 0
 • 05 αντίφωνα Ι-ΙΑ-ΙΒ των Αγίων Παθών.mp3
  10.7 MB · Views: 0
 • 06 αντίφωνα ΙΓ-ΙΔ-ΙΕ των Αγίων Παθών.mp3
  15.5 MB · Views: 0
 • 07 μακαρισμοί Μεγάλης Πέμπτης (λέγετος).mp3
  7.3 MB · Views: 1
 • 08 κανόνας εσπέρας Μεγάλης Πέμπτης.mp3
  8 MB · Views: 1
 • 09 τον ληστήν αυθημερόν, ανάγνωση Ευαγγελίου.mp3
  5.2 MB · Views: 1
 • 10 αίνοι εσπέρας Μεγάλης Πέμπτης.mp3
  13.1 MB · Views: 1

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Ἀναρτῶ ἐδῶ καί τούς ὑπολοίπους δύο ὕμνους ἀπό τήν ἀκολουθία τῶν ἁγίων Παθῶν, 19 Ἀπριλίου 1984 στήν Ἁγία Τριάδα Ἀγρινίου.
Ἀποδίδει ὁ Ἀπόστολος Παπαχρῆστος, συνοδείᾳ μαθητῶν του.
 

Attachments

 • 11 απόστιχα εσπέρας Μεγάλης Πέμπτης.mp3
  13 MB · Views: 4
 • 12 δωδέκατο Ευαγγέλιο, εξηγόρασας ημάς.mp3
  5.6 MB · Views: 2

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
16 Απριλίου 1984, Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας.
Ο Απόστολος Παπαχρήστος ψάλλει τους ύμνους στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, συνοδευόμενος από τους μαθητές του.
υποδειγματική ηχογράφηση!
 

Attachments

 • 01 σπικάζ υπό Φωτίου Γιαννακοπούλου.mp3
  373.5 KB · Views: 3
 • 02 αλληλούια, ιδού ο Νυμφίος.mp3
  8.1 MB · Views: 7
 • 03 καθίσματα εσπέρας Μεγάλης Δευτέρας [αργά].mp3
  9.3 MB · Views: 3
 • 04 κανόνας εσπέρας Μεγάλης Δευτέρας.mp3
  5.3 MB · Views: 9
 • 05 τον νυμφώνα Σου βλέπω [δις].mp3
  3.4 MB · Views: 5
 • 06 αίνοι εσπέρας Μεγάλης Δευτέρας.mp3
  14.7 MB · Views: 5
 • 07 απόστιχα εσπέρας Μεγάλης Δευτέρας.mp3
  8.2 MB · Views: 5
Top