Μεγάλη Τετάρτη 2012

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
#1
Ύμνοι του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης από τον ψαλτικό χορό των Δοχειαριτών πατέρων, με αποκορύφωμα το δοξαστικό των αποστίχων (της Κασσιανής) σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου.


Αλληλούια Ήχος πλ.δ, δις αργόν, αρχαίον & δις συντομότερον
Ιδού ο Νυμφίος Ήχος πλ.δ, δις αργόν, αραχαίον
Τα καθίσματα των τριών στιχολογιών σε ήχο γ, δ και α αντίστοιχα. Στα σύντομα της α' και γ' στιχολογίας ψάλλει ο καθηγούμενος π. Γρηγόριος
Εξαποστειλάριο Ήχος γ από τον καθηγούμενο και τον π. Θεόκτιστο
Δοξαστικό άινων Π. Λαμπαδαρίου Ήχος β
Και νυν αίνων Ιωσήφ Δοχειαρίτου Ήχος πλ.β
Δοξαστικό αποστίχων Π. Λαμπαδαρίου Ήχος πλ.δ
 

Attachments

Top