Μεγάλες Ώρες Πεντηκοστής

Stavros78

Σταύρος Ζαχαρίου
#1
Την Παρ. 1η Ιουνίου 2012 άκουσα από το Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας την Ακολουθία των Ωρών της Πεντηκοστής. Που βρίσκουμε αυτή την ακολουθία; Γνωρίζει κάποιος κάτι περισσότερο περί της ακολουθίας αυτής; Ευχαριστώ.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Την Παρ. 1η Ιουνίου 2012 άκουσα από το Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας την Ακολουθία των Ωρών της Πεντηκοστής. Που βρίσκουμε αυτή την ακολουθία; Γνωρίζει κάποιος κάτι περισσότερο περί της ακολουθίας αυτής; Ευχαριστώ.
+ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ,
ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Τεύχος Α' Ἀκολουθίαι τοῦ Νυχθημέρου σελ. 265-328
 

Stavros78

Σταύρος Ζαχαρίου
#3
Δημήτρη ευχαριστώ. Μήπως γνωρίζεις αν υπάρχει στο διαδίκτυο;
 
#5
Την Παρ. 1η Ιουνίου 2012 άκουσα από το Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας την Ακολουθία των Ωρών της Πεντηκοστής. Που βρίσκουμε αυτή την ακολουθία; Γνωρίζει κάποιος κάτι περισσότερο περί της ακολουθίας αυτής; Ευχαριστώ.
http://agiatriadapeiraios.blogspot.gr/2012/06/blog-post_02.html
 
#6
Σχετικό με το θέμα και το παρακάτω άρθρο του καθ. Ι. Φουντούλη στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην αρχή επισυνάπτει όλη την ακολουθία (τα αναγνώσματα δίδονται με παραπομπή για οικονομία χώρου).
 

Attachments

#7
Πάντως αν είναι εύκολο θα μπορούσε κάποιος να ανεβάσει όλη την Ακολουθία των Ωρών της Πεντηκοστής καθαρογραμμένη ; (συμπεριλαμβανομένων και των αναγνωσμάτων )
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8

Εὐχαριστοῦμε καί πάλι τόν κ. Κων/νο Κατσίκη.
Ἄν βρισκόταν τό Πεντηκοστάριον Βενετίας τοῦ 1552 ἤ ἡ ἐπανέκδοσή του τοῦ 1579 θά τίς βλέπαμε.
Ἄλλη μία διατριβή γιά τό ὑμνολογικό ἔργο Νικολάου Μαλαξοῦ μέ ἀναφορές στό συγκεκριμένο θέμα ἐδῶ.

Πάντως, ὅπως γράφει καί ὁ μακαριστός σοφός καθηγητής, πρόκειται περί καινοτομίας πού δέν μπόρεσε νά ἐπικρατήσει καί, ὅπως εἰσῆλθε, ἀποβλήθηκε ἀπό τά λειτουργικά μας βιβλία.


 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#11

Ἄν βρισκόταν τό Πεντηκοστάριον Βενετίας τοῦ 1552 ἤ ἡ ἐπανέκδοσή του τοῦ 1579 θά τίς βλέπαμε.

Εδώ παραπέμπω σε Πεντηκοστάριον του 1575 το οποίο περιέχει τις Μεγάλες Ώρες της Πεντηκοστής και το οποίο ο μακαριστός καθηγητής αγνοεί (λογικά, επειδή δεν το αναφέρει). Η μόνη διαφορά με την υπό του Φουντούλη έκδοση, είναι η ευχή της γ' ώρας, όπου (σύμφωνα και με τον πρόλογό του):

Μόνον εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ ὥρας ἀντικατεστἀθη ἡ εὐχὴ «Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ...» διὰ τῆς εἰδικῶς εἰς τὴν κάθοδον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀναφερομένης εὐχῆς τῆς Γ' ὥρας τῶν Ὡρολογίων ἡμῶν, τῆς ἀποδιδομένης εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον («Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν σὴν εἰρήνην...»), ἀπηλείφθη δὲ καὶ τὸ ἐναρκτήριον τρισάγιον τῆς Θ' ὥρας, ὡς γίνεται ἐν τῇ συγχρόνῳ λειτουργικῆ πράξει καὶ ὡς πράττει καὶ ὁ Μαλαξὸς προκειμένου περὶ τῆς Γ' ὥρας.
 
Top