Ματθαίος Βλάχος - Δόξα εσπερίων Β' Κυριακής των Νηστειών (Γρηγορίου του Παλαμά)

Vetoul_ion

Ιωάννα Βετουλάκη Βλάχου
#1
Το Δοξαστικό των εσπερίων της Β' Κυριακής των Νηστειών
(Γρηγορίου του Παλαμά).
Ψάλλει ο Ματθαίος Βλάχος.
ζωντανή ηχογράφηση από κινητό.
Αθήνα, 11/3/2017

 
Top