Μακαρισμοί α’ ήχου

Shota

Παλαιό Μέλος
#1
Σε πολλά γεωργιανά χφφ. παρατήρησα ύπαρξη των μακαρισμών για κάθε μέρα της εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή μελέτησα μόνο τους μακαρισμούς του α’ ήχου. Δεν είναι αυτά των εντύπων. Το «Διὰ βρώσεως ἐξήγαγε» είναι το α’ τροπάριο της Δευτέρας.

Αλλά ίσως και το «Οἱ Ἀπόστολοί σου Κύριε, ἐπὶ τὸ ὄρος, οὗ ἐτάξω αὐτοῖς, παραγενόμενοι Σωτήρ, σὲ ἰδόντες προσεκύνησαν, οὓς καὶ ἐξαπέστειλας, εἰς τὰ ἔθνη διδάσκειν, καὶ βαπτίζειν αὐτούς» των εντύπων δεν είναι της Κυριακής, αλλά της Πέμπτης η κάποιας εορτής;
 
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
#4
Αλλά ίσως και το «Οἱ Ἀπόστολοί σου Κύριε, ἐπὶ τὸ ὄρος, οὗ ἐτάξω αὐτοῖς, παραγενόμενοι Σωτήρ, σὲ ἰδόντες προσεκύνησαν, οὓς καὶ ἐξαπέστειλας, εἰς τὰ ἔθνη διδάσκειν, καὶ βαπτίζειν αὐτούς» των εντύπων δεν είναι της Κυριακής, αλλά της Πέμπτης η κάποιας εορτής;
Λείπει από εδώ. Είναι μόνο 6 τροπάρια και το θεοτοκίο διαφέρει από το θεοτοκίο των εντύπων.
 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#5
Λείπει από εδώ. Είναι μόνο 6 τροπάρια και το θεοτοκίο διαφέρει από το θεοτοκίο των εντύπων.
Λείπει πάλι κι από εδώ (αλλά εκεί υπάρχει ένα άλλο, άγνωστο τροπάριο).
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Διαφορετικοὶ μακαρισμοὶ ἤ ὁμάδες μακαρισμῶν ὑπάρχουν σὲ πλεῖστα χφ. ὅπως τὰ Σινὰ 864 ὡρολόγιο θ'-ι' αἰ. καὶ Σινὰ 776 παρακλητικὴ θ'-ι΄ αἰ. χφφ. μακαριστάρια, τὸ ἔντυπο Πεντηκοστάριο κ. ἄ.

Τὸ «Οἱ ἀπόστολοί σου Κύριε...» μαρτυρεῖται σὲ Κυριακὴ στὶς χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 780 ια' αἰ. φ. 43r, Paris. gr. 396 ιγ' αἰ. σ. 121.
 
Top