Μακάριος ανήρ... Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου σε σύντμηση Μανουήλ Πρωτοψάλτου [ερμηνεία: π. Κων/νος Κατσουλιέρης]

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εὐχαριστοῦμε πάτερ!
Σύμφωνα μέ τήν ταξινομημένη θεματολογία τοῦ Ψ τό θέμα σας μεταφέρθηκε μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση ἀπό τήν ὑποενότητά σας στόν Πέτρο Λαμπαδάριο.

Γιά τά μέλη καί τούς ἀναγνῶστες καί γιά τούς διδακτικούς σκοπούς τοῦ Ψ δίδεται σύνδεσμος ὁμοίου θέματος: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=27641

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Συγχαρητήρια πάτερ καί γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσπερνᾶς τίς προκλήσεις καί ἀπαντᾶς μέ ταπείνωση καί ἀγάπη!
Μᾶς διδάσκεις!


 
Top