Μακάριος ανήρ Πέτρου Λαμπαδαρίου - ( Ήχος Πλ.Δ) - Δημήτριος Νεραντζής

Andrew.Marget

Νέο μέλος
#1
Πρόκειται για τον Α΄ ψαλμό του Προφητάνακτος Δαβίδ " Μακάριος Ανήρ" σε μελοποίηση του Πέτρου Λαμπαδαρίου και σύντμηση του Εμμανουήλ Πρωτοψάλτου κατ΄εκτέλεσιν του Άρχοντος Διδασκάλου του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Δημητρίου Νεραντζή εν ώρα μαθήματος. Ο 'Αρχων σε πολλά σήμεία του μαθήματος διακόπτει την διδαδκαλία και κάνει αναφορά σε εκτελέσεις του Κωνσταντίνου Πρίγγου, Αθανασίου Παναγιωτίδη και του Αθανασίου Καραμάνη καθώς αναφέρει και στην σωστή ερμηνεία του "Κλιτού" (Νισαμπούρ). Η ηχογράφηση προέρχεται από το άρχείο του επιστήθιου φίλου του δασκάλου κου. Φραγκίσκου Μανιάτη το οποίο ο κ. Ιωάννης Μπουλμπουτζής μοιράστηκε μαζί μου.
 
Top