Μακάριος Ανήρ σύντομο

#2
Ἐπειδή, ἀπ᾿ ὅ,τι ἀντιλαμβάνομαι, ψάχνεις "Μακάριος ἀνὴρ" εἱρμολογικά, γιὰ νὰ τὰ ψάλλεις χωρὶς νὰ καθυστερεῖς ἰδιαιτέρως, ἐπισυνάπτω δύο ἐκδοχές. Ἡ πρώτη εἶναι εἰς ἦχον πλ. δ´, ἐνῶ ἡ δεύτερη εἶναι ὅπως (περίπου) ψάλλεται κατὰ παράδοσιν στὴν Ἱ.Μ. Σταυροβουνίου Κύπρου, εἰς ἦχον λέγετον καὶ μὲ διαφορετικὸ τὸν χωρισμὸ τῶν στίχων. Ἔχω τὶς ἀμφιβολίες μου γιὰ τὸ ἀλληλούια ποὺ εἶναι συνημμένο μὲ τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν. Οἱ εἰδήμονες ἂς μᾶς διαφωτίσουν.
 

Attachments

Top