Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ἦχος βαρύς· Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι...»

(Dmitrievskij Τυπικὰ τ. 1 σσ. 134, 193, 910, χφ. Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos τ. 1 σ. 184, τ. 2 σσ. 62, 136,τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ 1131 ἔκδ. M. Arranz σ. 245).
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Έχει ανεβεί κάπου το βιβλίο αυτό;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Έχει ανεβεί κάπου το βιβλίο αυτό;
Ὄχι. Τό ἔχω στή βιβλιοθήκη μου ἀπό τόν ἱερέα τῆς σφραγίδας, πατέρα πρώην διακόνου μας, πού τό πῆρα ἀπό τό σπίτι του στή Γορτυνία.
Τόν ἐκδότη βλέπετε, χωρίς νά ἀναφέρεται πουθενά ποίου τά μουσικά.
 

Diogenes

Νέο μέλος
Στο Μουσικόν Απάνθισμα του Δημ. Κυφιώτου, Κων/λις 1894, υπάρχει το εξής:
Κυφιώτου-Μουσικὸν Ἀπάνθισμα 1894.jpg
Το ίδιο υπάρχσει και στο Ιεροτελεστικόν Τεύχος, Κων/λις 1907, το οποίο ξανατυπώθηκε από τις εκδόσεις Αίνος και Ύμνος του Παύλου Φορτωμά.
 
Top