Μαθήματα Γ. Χατζηχρόνογλου - Αναστασιματάριο Παραλλαγή και Μέλος (ASBMH)

#1
πολύ καλή δουλειά, βοηθάει εξαιρετικά:

http://www.asbmh.pitt.edu/HHronoglou/index.html

Εις τον ιστότοπο αυτό, βρίσκεται η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με βιντεοσκοπημένα μαθήματα βυζαντινής μουσικής εκτελούμενα απο τον Άρχοντα Υμνωδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον κ. Γεώργιο Χατζηχρόνογλου.

Ήδη βρίσκεται το πιό πρακτικό μέρος του Αναστασιματαρίου (Εκδόσεις ΖΩΗ και της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο βασίζεται στο Αναστασιματάριο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου) σε παραλλαγή και μέλος, καθώς και σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής απο τον κ. Χατζηχρόνογλου.

Το ψηφιακό περιεχώμενο και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στον Γεώργιο Χατζηχρόνογλου ο οποίος διαθέτει το περιεχώμενο στο Αμερικανικό Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικής και Υμνολογίας υπο συγκεκριμένους όρους χρήσης. Το υλικό τελεί υπο διεθνής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπροβολή ή όποια άλλη έκθεση του βιντεοσκοπημένου περιεχωμένου υπο όποιαςδήποτε μορφής χωρίς την άδεια του Αμερικανικού Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικής και Υμνολογίας. Κάθε παράβαση αυτών των όρων θα εκδιώκεται νομικά.

Ως εναλλακτική λύση για τους αγαπητούς φίλους που δεν έχουν το Αναστασιματάριο της Ζωής, παραθέτουμε το Αναστασιματάριο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΕΔΩ.

Παραδείγματα του βιντεοσκοπημένου περιεχωμένου ΕΔΩ

Πρόσβαση στους συγκεκριμένους ήχους (στιχηραρικού και ειρμολογικού μέλους) γίνεται δια μέσου των συνδέσεων στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας (sidebar).

Για την προσκόμηση του πλήρες περιεχωμένου του Αναστασιματαρίου σε ψηφιακή μορφή (πέραν απο το περιεχώμενο που υπάρχει στον αυτό ιστότοπο) με εκτεταμένες θεωριτικές και πρακτικές επισημάνσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απ᾽ ευθείας με τον Άρχοντα
κ. Χατζηχρόνογλου:

Γεώργιος Χατζηχρόνογλου
Άρχων Υμνωδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
Αναλήψεως 51
Βρηλίσσια, Ελλάς
152 35
τηλ. 210-8030259
email: chatzichronoglou@yahoo.gr
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
Top