Μέγα προκείμενον, "Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν..."

#1
Μέγα προκείμενον, "Τίς Θεὸς μέγας..." Μέλος Π. Μπερεκέτη


Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.
 
Last edited by a moderator:
Top