[Ερώτηση] Μέγα Απόδειπνον και Μέγας Κανών τις πρώτες τέσσερες μέρες της Α' εβδομάδας τών Νηστειών

aatt

Νέο μέλος
#1
Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου ξεκαθαρίσετε μια απορία. Κατά τις πρώτες τέσσερες μέρες της Α' εβδομάδας τών Νηστειών ψάλλουμε ωρισμένο τμήμα τού Μεγάλου Κανόνος. Ποια τροπάρια είναι αυτά που αντιστοιχούν για κάθε μέρα;
 

KTsepas

Κωνσταντίνος Ε. Τσέππας
#2
Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου ξεκαθαρίσετε μια απορία. Κατά τις πρώτες τέσσερες μέρες της Α' εβδομάδας τών Νηστειών ψάλλουμε ωρισμένο τμήμα τού Μεγάλου Κανόνος. Ποια τροπάρια είναι αυτά που αντιστοιχούν για κάθε μέρα;
Εάν ανοίξετε το Τριώδιο για κάθε ημέρα έχει το τμήμα του κανόνος που ψάλλεται...!!! Εκ του προχείρου πάντως είδα ότι κάθε ημέρα έχει τον ειρμό της κάθε ωδής, 6 τροπάρια από το σύνολο των τροπαρίων της κάθε ωδής και Δόξα και Νύν της εκάστοτε ωδής...!!! Και ψάλλονται όλες οι ωδές...!!!

Καλή και Ευλογημένη Σαρακοστή...!!!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Στὴν η’ ᾠδὴ ἀντὶ τοῦ «Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»

(Ὡρολόγιο, ὄρθρος, η’ ᾠδή),

ψάλλεται «Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι»

(Ἰ Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 4 σ. 300, Τριῴδιον ἐκδ. 1565, Μπολόνιας (Ῥώμης)
1724, 1820, Ῥώμης 1879).
 
Top