Μέγαν εύρατο (Απολυτίκιον Αγ. Δημητρίου, Ήχος Γ΄) Χοράρχης Κων. Σκύφτας

Top