ΜΠΤ 704

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Μέρος τοῦ χφ. Μ.Π.Τ. 704 λειτουργία τῆς παλαιᾶς παπαδικῆς ἐξήγηση ἰδιόχειρη Χουρμουζίου (1819), φωτοτυπίες ἀπὸ ἀσπρόμαυρη μικροταινία μὲ δικές μου διορθώσεις καὶ ἰσοκρατήματα.

http://www.analogion.com/psaltologion/704.zip
 
Last edited by a moderator:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Ευχαριστούμε θερμά για το δυσεύρετο αυτό υλικό. Διευκρινίστε μας, όμως, αν μπορείτε, τι εννοείτε λέγοντας διορθώσεις;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Προφανῆ λάθη μεταφορᾶς ἀπὸ τὸ πρόχειρο, δηλαδὴ ξεχασμένους χαρακτῆρες ποσότητος, μαρτυρίες καὶ φθορές. Αὐτὰ ἐπισημαίνονται μὲ ἰδιαίτερες ὑποσημειώσεις στὰ περιθώρια.
 
Ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ στον κύριο Θεοδωράκη.
Μακάρι και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.
Κύριε Θεοδωράκη εύχομαι υγεία και κάθε καλό να έχετε!
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Και άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα (και πάλι δεν είναι αρκετό). Θα ήταν ευχής έργο κάποιος να κάνει μια αναλυτική λίστα περιεχομένων σε αυτό το θέμα εάν δεν υπάρχει ήδη.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«...Εἶτα στίχος εἰς ἦχον πλ. β’, ὁμοῦ οἱ δύο χοροί· ᾿Ελέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ ψάλλομεν στιχηρὸν ἀναστάσιμον· ᾿Αναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς...» (τυπικὸν Ἱ. Μ. Διονυσίου τοῦ ἔτους 1841 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 567· ὁμοίως Δ. Μπαλαγεώργου Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τοῦ κοσμικοῦ τυπικοῦ σσ. 250-251, χφ. Ε.Β.Ε. / Μ.Π.Τ. 704 ὄρθρος τῆς παλαιᾶς παπαδικῆς φ. 197v, Γ. Στάθη Οἱ ἀναγραματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιΐας σσ. 177, 180, 197, Ε. Σπυράκου Οἱ χοροὶ ψαλτῶν κατὰ τὴν βυζαντινὴ παράδοση σ. 359 καὶ Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ τεῦχος ε' Ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου 1969 σ. 117).
 

Attachments

 • ΑΝΑΣΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ.jpg
  873.8 KB · Views: 487
Last edited:


Μέρος τοῦ χφ. Ε.Β.Ε. / Μ.Π.Τ. 704 λειτουργία τῆς παλαιᾶς παπαδικῆς ἐξήγηση ἰδιόχειρη Χουρμουζίου (1819), φωτοτυπίες ἀπὸ ἀσπρόμαυρη μικροταινία μὲ δικές μου διορθώσεις καὶ ἰσοκρατήματα.

http://www.analogion.com/psaltologion/704.zip
ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF...?
 

Στέλιος Σ.

Παλαιό Μέλος
Αφού πρώτα ευχαριστήσω όλους τους κοπιάζοντες για όλα αυτά τα υπέροχα που καθημερινώς μας προσφέρετε, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι εφικτό να αναρτηθεί και το υπόλοιπο μέρος του ΜΠΤ704 με την ακολουθία του όρθρου. Ευχαριστώ.
 

πεταστής

Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος
Κάποιος που έχει τη συλλογή και τη διάθεση ας κάνει ένα κόπο να ανεβάσει και τα υπόλοιπα τα της συλλογής..
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἀναστάσιμα εὐλογητάρια τῆς παλαιᾶς παπαδικῆς (ΜΠΤ 704). Ἰσοκρατήματα δικά μου.
 

Attachments

 • Αναστάσιμα Ευλογητάρια1.jpg
  677.2 KB · Views: 244
 • Αναστάσιμα ευλογητάρια2.jpg
  668.2 KB · Views: 79
 • Αναστάσιμα ευλογητάρια3.jpg
  733.7 KB · Views: 64

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης

Ἀναστάσιμα εὐλογητάρια τῆς παλαιᾶς παπαδικῆς (ΜΠΤ 704). Ἰσοκρατήματα δικά μου.

Τα εν λόγω ευλογητάρια σε εύχρηστη μορφή PDF.
 

Attachments

 • Αναστάσιμα Ευλογητάρια αργά - ήχος πλ α Πα - Παλαιάς Παπαδικής [χφ ΜΠΤ 704].pdf
  2.1 MB · Views: 324

Leonidas Pittos

Νέο μέλος
Μήπως έχει κάποιος συνάδελφος τις αργές δοξολογίες του Γερμανού και του Μπαλασίου από τον εν λόγω κώδικα του Χουρμουζίου να αναρτήσει σε σχήμα PDF; Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀλληλουιάρια, τριαδικοὶ ὕμνοι, Ἰδοὺ ὁ νυμφίος, Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί.
 

Attachments

 • χφ. ΜΠΤ 704 7.jpeg
  χφ. ΜΠΤ 704 7.jpeg
  783.6 KB · Views: 127
 • χφ. ΜΠΤ 704 8.jpeg
  χφ. ΜΠΤ 704 8.jpeg
  791.3 KB · Views: 115
 • χφ. ΜΠΤ 704 9.jpeg
  χφ. ΜΠΤ 704 9.jpeg
  784.9 KB · Views: 91
 • χφ. ΜΠΤ 704 10.jpeg
  χφ. ΜΠΤ 704 10.jpeg
  766.2 KB · Views: 90
 • χφ. ΜΠΤ 704 11.jpeg
  χφ. ΜΠΤ 704 11.jpeg
  755.6 KB · Views: 84
Top