Λόγον ἀγαθὸν εἰς ἦχον Γ΄

#1
Ἀνεβάζω ἕνα πολυέλεο "Λόγον ἀγαθὸν" εἰς ἦχον Γ´, κατάλληλο ἴσως (γιὰ ὅσους ψάλλουν πολυελέους) ἀντὶ κοινωνικοῦ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς ἢ κατὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου κατὰ τὴν ἴδια ἑορτή. Ὁμολογῶ πὼς αὐτὸς ὁ πολυέλεος μὲ δυσκόλεψε πάρα πολύ, καὶ ἂν κάποιος ἀνέβαζε κάπου μιὰ ἠχογράφηση τοῦ συγκεκριμένου, ἐὰν τὸν βρεῖ ἐπαρκῶς ἀξιόλογο, θὰ μοῦ ἔκανε μεγάλη χάρη. Εἶναι πάντως κουραστικός, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι κινεῖται σὲ ὑψηλὲς βάσεις.
 

Attachments

#2
Δὲν ξέρω, βέβαια, κατὰ πόσον εἶναι δόκιμο νὰ τελειώνει ὁ πολυέλεος "Λόγον ἀγαθόν" μὲ τὸ "Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια, δόξα σοι, ὁ Θεός". Στὸν πολυέλεο "Λόγον ἀγαθὸν" εἰς ἦχον λέγετον τοῦ Χουρμουζίου στὸν τόμο Β᾿ τῆς Ζωῆς τελειώνει μὲ αὐτὸ τὸ ἐφύμνιο, ἐνῶ στὴν Πανδέκτη ὄχι.
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
#3
Το έχει και εκεί, μετά τις Περισσές. Δέστε και τα "Λόγον αγαθόν" Μπερεκέτου, και Γ. Κρητός. Κι αυτά έχουν Αλληλούια κλπ, οπότε είναι ΟΚ έτσι που το γράψατε.
 
Top