Λοιπὲς τεσσαρακοστὲς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Κατὰ τὶς λοιπὲς τεσσαρακοστές, ὅταν στὰ παλαιὰ τυπικὰ εἶναι ἡμέρα «Ἀλληλούια», δηλαδή ὅταν «ἡ ἐκκλησία οὐκ ἄγει ἑορτήν» (καὶ Κυριακή), ψάλλονται τὰ Ἀλληλούια τῶν καθημερινῶν ἑσπερινῶν (ὡρολόγιο· ἀντὶ προκειμένου) καὶ τὸ φωταγωγικὸ τοῦ ἤχου.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Κατὰ τὶς λοιπὲς τεσσαρακοστές, ὅταν στὰ παλαιὰ τυπικὰ εἶναι ἡμέρα «Ἀλληλούια»...
Πού σημαίνει ὅτι κάτι τέτοιο δέν ἰσχύει σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον τυπικό γιά τούς ἐνοριακούς ναούς καί δέν τηρεῖται (ΣΤ σ. 52). Διά τοῦτο δέν ὑπάρχει πρόβλεψη ἑσπερινοῦ μέ Ἀλληλούια στό Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου, ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2005.

... ψάλλονται τὰ Ἀλληλούια τῶν καθημερινῶν ἑσπερινῶν (ὡρολόγιο· ἀντὶ προκειμένου) ...
Στό Ὡρολόγιον τῆς Ἀ. Δ. καί τό παλαιό Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου, Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας ὁρίζεται Ἀλληλούια (γ΄) μέ στίχους α) Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με. β) Καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἐνῶ τό Ὡρολόγιον Βαρθολομαίου καί Πατριαρχείου (πρβλ. ΤΓΡ σ. 57) ὁρίζει ἀείποτε τό· Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με. Στίχ. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός.
Τί ἰσχύει (ὅπου τηρεῖται);


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
π. Μάξιμος;75619 said:

Ἐνῶ τό Ὡρολόγιον Βαρθολομαίου καί Πατριαρχείου (πρβλ. ΤΓΡ σ. 57) ὁρίζει ἀείποτε τό· Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με. Στίχ. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός.
Τί ἰσχύει (ὅπου τηρεῖται);


Δὲν ψάλλεται Ἀλληλούια (ΤΑΣ κεφ. ε' , ΑΤΑΣ (= Ἀπορούμενα ΤΑΣ) κεφ. 94).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Αυτό βλέπω ότι ορίζει το ΤΑΣ.
Πώς κρίνεις όμως Μανόλη την διάταξη του Σαββάτου των Ψυχών;
Ἐγώ ἤξερα τήν ἀπάντηση, ἀλλά ἤθελα νά δείξω τί προβλέπει τό Ὡρολόγιον τῆς Ἀ.Δ. καί τό παλαιό Ἐ.Ἀ.. Δέν ξέρω ὅμως ἄν καί ποῦ στηρίχθηκαν.

Γιά τά Ψυχοσάββατα πάντως, νομίζω ὅτι, πρόκειται γιά ξεχωριστή περίπτωση μέ ἴδιους νεκρώσιμους στίχους (ΣΤ σ. 52).

Ἄν ἐπηρέασε αὐτό τό Ὡρολόγιον τῆς Ἀ.Δ. καί τό παλαιό Ἐ.Ἀ δέν τό ξέρω. Ἀλλά νά μπαίνει στίχος τό προκείμενον..., ἀπό ἐκεῖ φαίνεται τό σφάλμα. Οἱ Κυριακές, Παρασκευές καί Σάββατα ἑσπέρας δέν ἔχουν Ἀλληλούια προκείμενο.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Πώς κρίνεις όμως Μανόλη την διάταξη του Σαββάτου των Ψυχών;


Ἴσως μετὰ τὰ προκείμενα τῆς Παρασκευῆς, Σαββάτου καὶ Κυριακῆς ἑσπέρας νὰ ἀκολουθοῦσαν κείμενα τῆς Π. Δ. (ἀρχικὸ προφητολόγιο), ὄχι ὅμως τὶς Παρασκευὲς αὐτές.
 
Top