Λιτή στην ενοριακή πράξη

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Ένα θέμα που πάντοτε με απασχολεί είναι ο τρόπος της ευλόγησις των άρτων στις Ενορίες η οποία βασίζεται σε μερικά στοιχεία της Λιτής και την ευλόγηση των άρτων.

Σύμφωνα με αυτήν:

α) Ψάλλεται ένα τροπάριον- λιτή μέσα στον Ναό [;]
β) Γίνεται εκτενής δέηση διαφορετική από την συνηθισμένη της Λιτής.
γ) Ψάλλεται το Απολυτίκιον "Θεοτόκε Παρθένε"
δ) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.

και μετά ψάλλονται τα απόστιχα.

Εκτός από τις επιφυλάξεις που έχω για την ακρίβεια των ανωτέρω, έχω ακόμη πιο πολλές επιφυλάξεις για την χρησιμότητα και αναγκαιότητα των παραπάνω διατάξεων.
Συνήθως μετά την ευλόγηση των άρτων ο λαός αδημονεί - βιάζεται. Θεωρώντας ότι με την ευλόγηση έχει έρθει και το τέλος του Εσπερινού.
Θεωρώ ότι λόγοι λειτουργικής τάξεως αλλά και για το πρακτικότερο επιβάλλεται μία -μικρή έστω- επαναφορά στην ευλογημένη παλαιά πράξη η οποία δεν είναι και χρονοβόρα!!!

Δηλαδή:

α) Να ψάλλονται τροπάρια της λιτή μέσα στον Ναό.
[Έστω λίγα όσο διαρκεί λ.χ. η μετάβαση στον Νάρθηκα- απαραίτητα με επισφραγιστικό "Και νυν"]

β) Γίνεται εκτενής δέηση η συνηθισμένη της Λιτής μέχρι και την ευχή "Δέσποτα πολυέλεε".

γ) Απόστιχα κλπ...

δ) Ψάλλεται αντί θεοτοκίου το "Θεοτόκε Παρθένε"

ε) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.

στ) Μετά το "Πλούσιοι επτώχευσαν" κλπ η Απόλυσις.


Πάντως η ευλόγησις των άρτων είναι άσχετη από την ΛΙΤΗ και μπορεί να τελεσθεί εντελώς χώρια από αυτήν από το "Θεοτόκε Παρθένε" στα απολυτίκια. Δηλαδή:


α) Ψάλλεται αντί θεοτοκίου ή επισφραγιστικού το Απολυτίκιον
"Θεοτόκε Παρθένε"

β) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.

γ) Μετά το "Πλούσιοι επτώχευσαν" κλπ η Απόλυσις.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2

Θεωρώ ότι λόγοι λειτουργικής τάξεως αλλά και για το πρακτικότερο επιβάλλεται μία -μικρή έστω- επαναφορά στην ευλογημένη παλαιά πράξη η οποία δεν είναι και χρονοβόρα!!!

Δηλαδή:

α) Να ψάλλονται τροπάρια της λιτή μέσα στον Ναό.
[Έστω λίγα όσο διαρκεί λ.χ. η μετάβαση στον Νάρθηκα- απαραίτητα με επισφραγιστικό "Και νυν"]

β) Γίνεται εκτενής δέηση η συνηθισμένη της Λιτής μέχρι και την ευχή "Δέσποτα πολυέλεε".

γ) Απόστιχα κλπ...

δ) Ψάλλεται αντί θεοτοκίου το "Θεοτόκε Παρθένε"

ε) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.

στ) Μετά το "Πλούσιοι επτώχευσαν" κλπ η Απόλυσις.


Πάντως η ευλόγησις των άρτων είναι άσχετη από την ΛΙΤΗ και μπορεί να τελεσθεί εντελώς χώρια από αυτήν από το "Θεοτόκε Παρθένε" στα απολυτίκια. Δηλαδή:


α) Ψάλλεται αντί θεοτοκίου ή επισφραγιστικού το Απολυτίκιον
"Θεοτόκε Παρθένε"

β) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.

γ) Μετά το "Πλούσιοι επτώχευσαν" κλπ η Απόλυσις.


Δυστυχῶς δὲν προλαβαίνουν νὰ κόψουν τοὺς ἄρτους καὶ θὰ δυσανασχετοῦν οἱ πιστοί.
 

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
#3
Και μένα με απασχολούσε το θέμα της επαναφοράς της λιτής σε μια πιο συντετμημένη διαδικασία. Μου άρεσε η πρώτη πρόταση, αλλά έχω την εξής απορία:
α) Η ευλόγηση των άρτων γίνεται στη λιτή ή στον ναό;

(Κανονικά βέβαια στο ναό αλλά πολλοί συνιθίζουν και στη λιτή λόγω του παντρέματος των δύο "ακολουθιών)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Θέμα ἀπό dkalpakidis: Λιτή στην ενοριακή πράξη
Λιτή στήν ἐνοριακή πράξη δέν προβλέπεται. Σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον Τυπικό (ΤΜΕ, § 17 τῆς Προθεωρίας) αὕτη ψάλλεται εἰς τό Μεσονυκτικόν. Ἄν θελήσει ὁ προεστώς ἱερεύς σέ συνεννοήση μέ τούς ψάλτες σέ κάποια μεγάλη ἑορτή νά τήν τελέσει σύμφωνα μέ τήν τάξη τῶν Μονῶν τό κάνει. Συμβαίνει αὐτό.

Μήνυμα ἀπό dkalpakidis: Ένα θέμα που πάντοτε με απασχολεί είναι ο τρόπος της ευλόγησις των άρτων στις Ενορίες η οποία βασίζεται σε μερικά στοιχεία της Λιτής και την ευλόγηση των άρτων.
Ὁ «τρόπος» ἔχει καθιερωθεῖ καί προβλέπεται ἀπό τό ἰσχῦον Τυπικό (ΤΜΕ, § 11 τῆς Προθεωρίας, Περί Ἀρτοκλασίας) γιά τίς ἐνορίες καί γενικότερα. Μπορεῖ νά εἶναι ἕνα «κατασκεύασμα», δέν ἔγινε ὅμως αὐθαίρετα, περικλείει «χρησιμότητα» καί «ἀναγκαιότητα» πρακτική καί ἔχει σχέση μέ τήν μορφή πού πῆρε ἡ ἀρτοκλασία στόν κόσμο —εὐλογία καί ἁγιασμός τῶν ἐξ αὐτῶν μεταλαμβανόντων— σέ ἀντίθεση μέ τόν σκοπό πού ἐξυπηρετεῖ αὐτή στήν μοναστική τάξη τῆς ἀγρυπνίας.

dkalpakidis: Σύμφωνα με αυτήν:
α) Ψάλλεται ένα τροπάριον- λιτή μέσα στον Ναό [;]
β) Γίνεται εκτενής δέηση διαφορετική από την συνηθισμένη της Λιτής.
γ) Ψάλλεται το Απολυτίκιον "Θεοτόκε Παρθένε"
δ) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.
και μετά ψάλλονται τα απόστιχα.
Εκτός από τις επιφυλάξεις που έχω για την ακρίβεια των ανωτέρω, έχω ακόμη πιο πολλές επιφυλάξεις για την χρησιμότητα και αναγκαιότητα των παραπάνω διατάξεων.
Δέν καταλαβαίνω καθόλου ὅλες αὐτές τίς ἐπιφυλάξεις «ακρίβεια, χρησιμότητα, αναγκαιότητα».
dkalpakidis: Συνήθως μετά την ευλόγηση των άρτων ο λαός αδημονεί - βιάζεται. Θεωρώντας ότι με την ευλόγηση έχει έρθει και το τέλος του Εσπερινού.
Θεωρώ ότι λόγοι λειτουργικής τάξεως αλλά και για το πρακτικότερο επιβάλλεται μία -μικρή έστω- επαναφορά στην ευλογημένη παλαιά πράξη η οποία δεν είναι και χρονοβόρα!!!
Δηλαδή:
α) Να ψάλλονται τροπάρια της λιτή μέσα στον Ναό.
[Έστω λίγα όσο διαρκεί λ.χ. η μετάβαση στον Νάρθηκα- απαραίτητα με επισφραγιστικό "Και νυν"]
β) Γίνεται εκτενής δέηση η συνηθισμένη της Λιτής μέχρι και την ευχή "Δέσποτα πολυέλεε".
γ) Απόστιχα κλπ...
δ) Ψάλλεται αντί θεοτοκίου το "Θεοτόκε Παρθένε"
ε) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.
στ) Μετά το "Πλούσιοι επτώχευσαν" κλπ η Απόλυσις.
Τό τί μπορεῖ νά συμβαίνει ἤ νά συμβεῖ σέ κάθε Ναό καί τόπο διαφέρει καί ἐξαρτᾶται ἀπό πολλές παραμέτρους, πού πολύ ὡραῖα μποροῦν νά ἀντιμετωπίζονται ἀπό τούς ὑπευθύνους, κατόπιν εὐπρεπῶν ὑποδείξεων καί ἐποικοδομητικῶν συζητήσεων, μέ τήν ἐξεύρεση τῆς «ἐπί τό εὐτακτότερον εὐελιξίας καί προσαρμοστικότητος τῶν σημείων ἐκείνων εἰς τά ὁποῖα ἐπιβάλλεται διευθέτησίς τις».
Ὁ Μανόλης, ἄν καί ψάλτης, πολύ ὡραῖα προέβαλε μιάν λογικοτάτην ἀντίρρησιν. Ἐδῶ πρέπει νά διαχωρίσουμε τό πότε καί πῶς τελεῖται αὐτή ἡ ἀρτοκλασία. Σέ καθημερινή ἑορτή; σέ πανήγυρη Ναοῦ; χοροστατοῦντος ἀρχιερέως; Ἔχουν δοκιμαστεῖ αὐτά. Ἤμουν παρών σέ πανήγυρη Ναοῦ μεγάλου Δήμου τοῦ Λεκανοπεδίου καί ἄλλη φορά ἄκουσα ἀπό ραδιοφωνική ἀναμετάδοση τήν τάξη πού προτείνεις. Ὁ ἀρχιερεύς συναίνεσε στήν προταθεῖσα ὑπό τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ τάξη καί στίς δύο περιπτώσεις, προφανῶς γιά τούς ἴδιους λόγους πού καταγράφεις. Ἐμένα, πιστεύω καί στούς ἐκκλησιαζομένους, μοῦ ἔμεινε μιά «κρυάδα» ἀπό τό ἀσυνήθιστο (ἐκεῖ πού ὅλοι περίμεναν τήν συνέχεια ὅπως τήν ξέρουν, ξαφνικά οἱ ἱερεῖς μπῆκαν μέσα στό ἱερό), δημιουργήθηκε δέ πρόβλημα μετά γιά τό πότε θά βγοῦν πάλι τόσοι ἱερεῖς καί ἀπό ποῦ, πρόβλημα μέ τούς ψάλτες (ἄν καί εἶχε ὑπάρξει συνεννόηση -ἡ δύναμις τῆς συνηθείας φαίνεται ἰσχυροτέρα-) πῶς καί πότε θά ποῦν τό «Θεοτόκε Παρθένε...» ἄν θά τό ποῦν αὐτοί κανονικά, ἀφοῦ ἀνήκει στά ἀπολυτύκια, ἔπρεπε ὅμως νά τό πεῖ ὁ πρῶτος ἀρχιμανδρίτης, φώναζαν «σούύύύύύύτ.......» στόν ψάλτη καί ἕνας «χαμός».... Μετά ὑπάρχει πρόβλημα καί μέ τήν μνημόνευση τῶν ὀνομάτων «τῶν προσφερόντων τά δῶρα —τούς ἄρτους καλλίτερα—», σέ ποιό σημεῖο θά γίνει, κάτι πού δέν μποροῦμε νά ἀγνοήσουμε.
dkalpakidis: Πάντως η ευλόγησις των άρτων είναι άσχετη από την ΛΙΤΗ και μπορεί να τελεσθεί εντελώς χώρια από αυτήν από το "Θεοτόκε Παρθένε" στα απολυτίκια. Δηλαδή:
α) Ψάλλεται αντί θεοτοκίου ή επισφραγιστικού το Απολυτίκιον
"Θεοτόκε Παρθένε"
β) Γίνεται η ευλόγησις των άρτων.
γ) Μετά το "Πλούσιοι επτώχευσαν" κλπ η Απόλυσις.
Ὑπάρχει ἐδῶ πρακτικό καί σοβαρό πρόβλημα μέ τήν παράλειψη τῆς δεήσεως / μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων, κάτι σημαντικό μετά ἀπό τήν μορφή καί τόν σκοπό πού πῆρε ἡ ἀρτοκλασία στόν κόσμο. Κάτι πού δέν μποροῦμε νά ἀγνοήσουμε, ἐπαναλαμβάνω.
Τό ὅτι «η ευλόγησις των άρτων είναι άσχετη από την ΛΙΤΗ» αὐτό εἶναι σωστό γιά τήν ἀκριβῆ μοναστική τάξη καί μόνον. Γιά τίς ἐνορίες δέν ὑπάρχει λιτή, παρά μόνον ἀρτοκλασία στήν θέση τῆς μοναχικῆς λιτῆς.

Κάτι ἄλλο πρακτικό πού συνηθίζω σέ ἑσπερινό (ὄχι τῆς πανηγύρεως καί ἄνευ χοροστασίας ἀρχιερέως) εἶναι ὅτι βγαίνουμε οἱ ἱερεῖς στό «Καὶ νῦν...» τῶν ἀποστίχων καί τελοῦμε τήν ἀρτοκλασία. Μετά τό «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν...», «Νῦν ἀπολύεις...» καί τά λοιπά.
Ποτέ δέν τελῶ ἀρτοκλασία, ἄν δέν ἔχει ὑπάρξει προσυννενόηση, καί ποτέ στό τέλος τοῦ ὄρθρου. Ἄν ἐμφανισθεῖ κάτι ἔκτακτο σέ πρωινή λειτουργία, ἡ «ξεχωριστή ἀρτοκλασία» θά τελεσθεῖ μετά τή λήξη τῆς θ. λειτουργίας καί τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου.

Τάξη ἀρτοκλασίας, ὅπως τήν προτείνει ὁ Δημήτρης, καί μέ ἄλλες προσθῆκες ὅμως, βρῆκα ἐδῶ, πού ἀφορᾶ ὅμως «τάξη κατά το τυπικόν της Εκκλησίας της Κύπρου». Ἄν ἔτσι ἔχει συνηθιστεῖ ἐκεῖ καί ἔτσι εἶναι μαθημένοι οἱ πιστοί, καλῶς τελεῖται. Ἀπέχει ὅμως μακρυά ἀπό μᾶς αὐτή ἡ συνήθεια.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#5
Όντως αυτή είναι η τάξη της αρτοκλασίας κατά την τάξη της Εκκλησίας της Κύπρου www.christopherklitou.com/the_breaking_of_bread_greek.htm

Θυμήθηκα τα ωραία χρόνια στο Λονδίνο! :) και για την ακρίβεια τις αντιρρήσεις ενός μουσικολογιωτάτου αδελφού εκ Νοτίου Ελλάδος- βλέπετε δεν εγκλιματίζονται όλοι τόσο εύκολα όσο ο γράφων :rolleyes: ("εδώ είμαστε επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου" έλεγε αλλά ποιος τον άκουγε! :D)

Τα ωραία αυτά τροπάρια ψαλλόμενα στην προσκύνηση της Εικόνος με την οποία έγινε η Λιτή (ή συνηθέστερα στην διέλευση των πιστών κάτω από αυτήν όπως και στον Επιτάφιο) πρέπει να τα σκανάρω και να τα ανεβάσω.

Δεδομένου ότι η Εκκλησία της Κύπρου έχει ομοιότητες τυπικού και μουσικής με τους αραβοφώνους αδελφούς (πχ η σύντομη μελωδία του Χριστός ανέστη) διερωτώμαι εάν κάποιος γνωρίζει κατά πόσον αυτά τα τροπάρια ψάλλονται και μεταξύ των αραβοφώνων.
 
Last edited by a moderator:

koudounellis

Ευστράτιος Κουδουνέλλης
#6
ΕΔΩ στην Άμφισσα την κάνουν στο τέλος του όρθρου ή μετά το δύναμις στη θ. λειτουργία
Στον εσπερινό πριν τα απόστιχα. Στις αγρυπνίες τη λιτή στο ναρθηκα και το Θεοτόκε Παρθένε αντι θεοτοκίου στα απολυτίκια.
 
Last edited:

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
#7
Βασίλη,
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀπάντηση. Ἔστω καί καθυστερημένα δείχνει τή συνέπειά σου καί τόν λονδρέζικο προγραμματισμό.
Μή «θάψεις» καί τήν κυπριακή ἀρτοκλασία.
Διάβασε ἐδῶ, τά δύο τελευταῖα μηνύματα, τό #4 δικό μου στό τέλος καί τό #5 τοῦ Παναγιώτη.
Ευχαριστώ!!! και σέβομαι 60 χρόνια μακριά από τη πατριδα τους διατηρούν τη παράδοση και αν δεν έιμασταν και εμείς οι καλαμαράδες να τους τα χαλούσαμε με τις πρωτευουσιάνικες εξυπνάδες μας ίσως να ΄την κρατούσαν αυτούσια (γιατί τα υπόλοιπα δεν τα κάνουν).....

.....αλλά να πω την αμαρτία μου, χαυρα Ιουδαίων γινεται κάθε φορά που θέλουν να κάνουν τέτοια....
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
ΕΔΩ την κάνουν στο τέλος του όρθρου ή μετά το δύναμις στη θ. λειτουργία
Στον εσπερινό πριν τα απόστιχα. Στις αγρυπνίες τη λιτή στο ναρθηκα και το Θεοτόκε Παρθένε αντι θεοτοκίου στα απολυτίκια.
Αὐτό τό «ΕΔΩ» ποῦ ἀφορᾶ, στήν Ἁγιάσο ἤ τήν Ἄμφισσα;
Ἔχει ἐνδιαφέρον νά μαθαίνουμε τίς κατά τόπους συνήθειες, μάλιστα ὅταν ἀφοροῦν θέματα τυπικοῦ.

Σημ.: Κι ἐδῶ τά μηνύματα περί ἀρτοκλασίας πρέπει νά μεταφερθοῦν στό θέμα πού παρέπεμψα τόν Βασίλη καί παρεσύρθη καί ὁ κ. Κουδουνέλλης.
 

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#9
π. Μάξιμος;14071 said:

Σημ.: Κι ἐδῶ τά μηνύματα περί ἀρτοκλασίας πρέπει νά μεταφερθοῦν στό θέμα πού παρέπεμψα τόν Βασίλη καί παρεσύρθη καί ὁ κ. Κουδουνέλλης.
[Σημείωσις συντονιστοῦ]
Τὰ ἀνωτέρω τρία μηνύματα 6, 7, καὶ 8 μετεφέρθησαν ἐδῶ ἀπὸ ἄλλο θέμα.
 
#10
Τάξη ἀρτοκλασίας, ὅπως τήν προτείνει ὁ Δημήτρης, καί μέ ἄλλες προσθῆκες ὅμως, βρῆκα ἐδῶ, πού ἀφορᾶ ὅμως «τάξη κατά το τυπικόν της Εκκλησίας της Κύπρου». Ἄν ἔτσι ἔχει συνηθιστεῖ ἐκεῖ καί ἔτσι εἶναι μαθημένοι οἱ πιστοί, καλῶς τελεῖται. Ἀπέχει ὅμως μακρυά ἀπό μᾶς αὐτή ἡ συνήθεια
Πάτερ μου την ευχή σας! Έχω δεί σήμερα μετά απο παραπομπή σας περί της ακολουθίας της αρτοκλασίας, την σελίδα που παραπέμπεται και έχω εντοπίσει ένα σοβαρό λάθος, αν και δεν ξέρω ποιός έχει αναρτήσει αυτή τη σελίδα.
Μετά το Εί το κράτος της βασιλείας...λεγονται τα Απόστοιχα αν δεν υπάρχει λιτή και αρτοκλασία,
Αν υπάρχει λιτή και αρτοκλασία, τουλάχιστον στον ναό που ψάλλω,αρχίζω να ψάλλω τροπάρια της λιτής μέχρι ο ιερέας να πάει μπροστά απο την εικόνα του εορτάζοντως Αγίου όπου γείνεται η καλλιέργηση και οι ευχές όπως τήν κανονική λιτή έξωθεν και γύρω απο τον Ναόν.
Με το πέρας των ευχών ψάλλομε τα τροπάρια της λιτής πρόσδεξε Κύριε...και ευθύς τα Απόστοιχα και μετά η ακολουθία όπως αναφαίρεται στην παραπομπή.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Πάτερ μου την ευχή σας! Έχω δεί σήμερα μετά απο παραπομπή σας περί της ακολουθίας της αρτοκλασίας, την σελίδα που παραπέμπεται και έχω εντοπίσει ένα σοβαρό λάθος, αν και δεν ξέρω ποιός έχει αναρτήσει αυτή τη σελίδα.
Μετά το Είη το κράτος της βασιλείας... λεγονται τα Απόστιχα αν δεν υπάρχει λιτή και αρτοκλασία,
Αν υπάρχει λιτή και αρτοκλασία, τουλάχιστον στον ναό που ψάλλω,αρχίζω να ψάλλω τροπάρια της λιτής μέχρι ο ιερέας να πάει μπροστά απο την εικόνα του εορτάζοντος Αγίου όπου γίνεται η καλλιέργηση και οι ευχές όπως τήν κανονική λιτή έξωθεν και γύρω απο τον Ναόν.
Με το πέρας των ευχών ψάλλομε τα τροπάρια της λιτής πρόσδεξε Κύριε...και ευθύς τα Απόστιχα και μετά η ακολουθία όπως αναφαίρεται στην παραπομπή.
Ἐγώ δέν βλέπω καμμία διαφορά σ᾿ αὐτά πού λές ἐσύ καί σ᾿ αὐτά πού λέει ἡ ἱστοσελίδα, πού σημειωτέον εἶναι μία πολύ καλή, πλούσια καί χρήσιμη ἱστοσελίδα Κυπριακή καί ἀπορῶ πῶς δέν τήν ξέρεις (δίδονται στοιχεῖα ποιοῦ εἶναι).

ΥΓ. Τί σημαίνει «όπου γίνεται η καλλιέργηση»; Τί εἶναι «καλλιέργηση»;


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#12
Ενδιαφέρον είναι και το ελαφρώς μπακάλικο έθιμο στη Λιτή των Βουλγάρων αδελφών μας.

Στη Βουλγαρία τιμώνται πανηγυρικώς άγιοι των οποίων η ακολουθία στα Σλαβικά μηναία στερείται λιτής ή έχει ημιεορτάσιμο χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ψάλλεται το α΄ τροπάριο των αποστίχων, τελείται λιτή και αρτοκλασία και μετά η ακολουθία συνεχίζεται.
 
#13
Ἐγώ δέν βλέπω καμμία διαφορά σ᾿ αὐτά πού λές ἐσύ καί σ᾿ αὐτά πού λέει ἡ ἱστοσελίδα, πού σημειωτέον εἶναι μία πολύ καλή, πλούσια καί χρήσιμη ἱστοσελίδα Κυπριακή καί ἀπορῶ πῶς δέν τήν ξέρεις (δίδονται στοιχεῖα ποιοῦ εἶναι).

Τί σημαίνει «όπου γίνεται η καλλιέργηση»; Τί εἶναι «καλλιέργηση»;
Πάτερ μου την ευχή σας! Η διαφορά είναι η εξής. Αν θα γείνει κανονική λιτάνευση της εικόνας έξω απο το Ναό και γείνει και η απόλυση έξω απο το Ναό,τότε η ακολουθία που γείνεται είναι ακριβώς όπως την αναφαίρει η ιστοσελίδα που παραπέμπεται.

Αν όμως η ακολουθία θα γείνει εντός του Ναού τότε τα Απόστοιχα, αντί πρίν της λιτής, λέγονται μετά το τέλος των δεήσεων του ιερέως και αμέσως μετά του πρόσδεξε Κύριε....

Ο ιερεύς την ώρα των Αποστοίχων εισέρχεται στο ιερόν,και με το πέρας εκφωνεί Νύν απολύεις... Το Τρισάγιον και τα Απολυτίκια με Δοξα...του εορταζόμενου Αγίου όπου εξέρχεται ο ιερεύς ,και νύν...Θεοτοκε Παρθένε...και τελείται η Αρτοκλασία και ευθύς η απόλυση.

Εδώ στην Κύπρο <<καλιέργηση>>εννοούμε μονολεκτικά τις δεήσεις και τις ευχές που λέγει ο ιερέας στη λιτή.

Υ.Γ. Πραγματικά αγνοούσα την ύπαρξη της σελίδας αυτής που ομολογώ είναι πολύ αξιόλογη και σέ ευχαριστώ!!! Όμως είμαι και λίγο παραδοσιακός και μου έχει γείνει εμμονή τον ελεύθερο μου χρόνο να βρίσκομε στο ΨΑΛΤΟΛΟΓΙΟΝ!!!!!!!!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#14


Σύμφωνα μὲ τὴν παλαιὰ παράδοση, ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν γίνεται ἀγρυπνία, ἡ λιτὴ δὲν μεταφέρεται στὸ μεσονυκτικό, ἀλλὰ τελεῖται μετὰ τὴν ἐκφώνηση «Εἴη τὸ κράτος...» (χφ. Σινὰ 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σσ. 409-410, 411, ΤΑΣ 26/ 10 καὶ 8/11, τυπικὸ Ρήγα σ. 61, Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ τεῦχος ε’ Ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου (σημειώσεις πρὸς χρήσιν τῶν φοιτητῶν) Θεσσαλονίκη 1969 σ. 43, τοῦ αὐτοῦ Λογικὴ λατρεία σσ. 167-170), τὰ δὲ στιχηρὰ μποροῦν νὰ ψαλλοῦν σύντομα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#15
Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ τεῦχος ε’ Ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου (σημειώσεις πρὸς χρήσιν τῶν φοιτητῶν) Θεσσαλονίκη 1969 σ. 43

Ὅπου καταλήγει· «Εἰς τούς ἐνοριακούς ναούς τά ἰδιόμελα τῆς λιτῆς ψάλλονται ἄνευ λιτανείας συνήθως κατά τό μεσονυκτικόν».


 
#16


Σύμφωνα μὲ τὴν παλαιὰ παράδοση, ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν γίνεται ἀγρυπνία, ἡ λιτὴ δὲν μεταφέρεται στὸ μεσονυκτικό, ἀλλὰ τελεῖται μετὰ τὴν ἐκφώνηση «Εἴη τὸ κράτος...» (χφ. Σινὰ 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σσ. 409-410, 411, ΤΑΣ 26/ 10 καὶ 8/11, τυπικὸ Ρήγα σ. 61, Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ τεῦχος ε’ Ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου (σημειώσεις πρὸς χρήσιν τῶν φοιτητῶν) Θεσσαλονίκη 1969 σ. 43, τοῦ αὐτοῦ Λογικὴ λατρεία σσ. 167-170), τὰ δὲ στιχηρὰ μποροῦν νὰ ψαλλοῦν σύντομα.
Η λιτή αρχικά ψαλλόταν σε κάθε εσπερινό (όμοια και στο τέλος κάθε όρθρου) ή μόνο κατά τις εορταστικές ημέρες (Σάββατα, εορτές, μνήμες μεγάλων αγίων); Το ιδιόμελο του αγίου της Μονής χρησιμοποιούνταν μόνο κατά τις εορταστικές ημέρες για την μετάβαση στον εσωνάρθηκα;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#17
῾Η λιτὴ ἀρχίζει μὲ τὸ διακονικὸ παράγγελμα «Ἐν εἰρήνῃ Χριστοῦ ψάλλατε»

(χφ. Τ. Σταυροῦ 43 τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως ᾿Ιεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 ἀναγόμενο στὸν ι’ αἰ. ἔκδ. Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως ᾿Ανάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας τ. 2 σσ. 65, 80, χφφ. Σινὰ 1040 διακονικὸ μέσα ιβ’ αἰ. φ. 24v (Dmitrievskij τ. 2 σ. 130), 669 ἀνθολόγιο τοῦ ἔτους 1392 φ. 101r, Ἰ. Φουντούλη Λειτουργία προηγιασμένων δώρων Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου 1979 σ. 48).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#18
Ἱστορικὴ ἐξέλιξη ἀποστίχων-λιτῆς (Ἰ. Φουντούλη Λογικὴ λατρεία ἔκδ. ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1997 σσ. 167-170).
 

Attachments

parianos

Νίκος Γαβαλάς
#19
Τυπική διάταξη της Λιτής κατα Ευαγ. Τζελά
(υπάρχουν τα ίδια στοιχεία και στο μικρό βιβλίο του Θεο. Γεωργιάδη--Βυζαντινός Πλούτος τόμος Α')
 

Attachments

Last edited:
Top