Λεπτομέρειες τακτικῆς τοῦ ἀναλογίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Οἱ ἴδιες ἐπισημάνσεις ἐλαφρῶς βελτιωμένες.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥἩ τάξη τῆς ἐναλλαγῆς τῶν χορῶν τηρεῖται αὐστηρά, χωρὶς παρεμβάσεις τρίτου. Ἄν εἶναι γνώστης, ἀς τοῦ παραχωρηθεῖ ὁ ἕνας χορὸς γὶα μία ὁμάδα ὕμνων.Ὁ συνωστισμὸς ἀποκλείει τὴν ξεκούραση-μειώνει τὴν ἀπόδοση.Ἀποκλείομε τὰ ρεύματα ἀέρος.Καθόμαστε κατὰ τὰ ἀναγνώσματα τῆς Π.Δ., τὰ τροπάρια καθίσματα, τὶς ἀναγνώσεις καὶ τὸ κήρυγμα.Ἡ συνεννόηση γίνεται μὲ νοήματα.Δὲν ψάλλομε μὲ τὸ κεφάλι στραμένο.Φροντίζουμε τὴν ἐπάρκεια τοῦ φωτισμοῦ.Δὲν ψάλλομε κρατῶντας βιβλίο.Ντύνουμε τὰ βιβλία μὲ διαφανῆ μουσαμᾶ γιὰ νὰ παραμείνουν οἱ χρυσοτυπίες τους.Δὲν συσσωρεύουμε βιβλία σὲ μία θέση, θὰ πέσουν.Δὲν στηριζόμαστε στὰ βιβλία.Σεβόμαστε τὰ βιβλία, δὲν κυρτώνουμε τὰ φύλλα τους, ἀλλὰ τὰ γυρίζουμε πέρνοντάς τα ἀπὸ τὸ πάνω μέρος τους μὲ τὸν δείκτη.Στὸ δισέλιδο ποὺ χρησιμοποιοῦμε ποτὲ δὲν ἀφήνουμε τὸν σελιδοδείκτη. Κουράζει, μειώνει τὴν ἀπόδοση, προκαλεῖ λάθη.Οἱ σελιδοδεῖκτες πάντοτε πρέπει νὰ εἶναι προετοιμασμένοι καὶ ἐλεγμένοι.Οἱ θέσεις τῶν βιβλίων εἶναι σταθερές. Ἐκεῖ ἀναζητοῦνται καὶ ἐκεῖ ἐπιστρέφουν.Ψάλλομε μπροστὰ ἀπὸ τὸ μικρόφωνο σὲ σταθερὴ ἀπόσταση.Ὅλοι περιμένουν τὸ νεῦμα τοῦ χοράρχη.Κανεὶς δὲν περισπᾶ τὸν ψάλτη ξεφυλλίζοντας κοντά του.Δὲν διαβάζομε ἤ ψάλλομε μὲ ἀνασηκωμένο τὸ ἤ τὰ φύλλα, οὔ τε βιαζόμαστε νὰ ἀνασηκώσουμε πρόωρα ἕνα φύλλο πρὶν τὸ γυρίσομε.
 
Top