Λεξιλογικά στον κανόνα του Ακαθίστου

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Στη διεύθυνση αυτή http://www.dailygreece.com/2008/04/post_241.php βρήκα ένα αρχείο που περιείχε (ανάμεσα σε άλλα) τις άγνωστες λέξεις του κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου σε μορφή υπομνηματισμού, αρκετά εύχρηστη νομίζω. Το επεξεργάστηκα κάπως μορφικά κάνοντας και λίγες διορθώσεις και σας το ανεβάζω σε pdf. Δεν είναι εξαντλητικό, ούτε φιλολογικό, είναι όμως ένα "βοήθημα" για όποιον θέλει να καταλαβαίνει τι ψάλλει σ' αυτόν τον υπέροχο κανόνα.

ΥΓ Αν κάποιος θέλει να αξιοποιήσει το υπόλοιπο υλικό, για να κάνει κάτι αντίστοιχο για τον Ακάθιστο Ύμνο, θα ήταν ευχής έργο.
 

Attachments

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#2
Να συμπληρώσω ότι η σημερινή ομάδα των οίκων (Ν -Σ) αφήνει τον αφηγηματικό τρόπο των προηγούμενων και αποκτά έντονο δογματικό και υμνητικό περιεχόμενο. Αναφέρεται όχι άμεσα στην Θεοτόκο (με εξαίρεση το Ρ), αλλά έμμεσα, με την ανάδειξη του βάθους του μεγάλου μυστήριου της ενανθρωπήσεως, τονισμένου μάλιστα μέσω της απορίας που αυτό προκαλεί (σε ανθρώπους, αγγέλους και σοφούς). Αποτυπώνει θαυμάσια το νόημα των λόγων του αποστόλου Παύλου (Ρωμ.11, 33): Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.
 
Top