Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής υπό Κυριάκου Φιλοξένους, 1868

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#3
Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής μουσικής

Φιλοπονηθέν μεν υπό Κυριάκου Φιλοξένους του Εφεσιομάγνητος,
εκδιδόμενον δε εγκρίσει και αδεία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

Τόμος Α΄-Τεύχος Α΄ [Α-Μυστήριον Ξένον]

Εν Κωνσταντινουπόλει 1868

(από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες)

Το αυτό, ασπρόμαυρο και χωρισμένο ανά σελίδα, υπό Αθανασίου Ι. Παϊβανά.
 

Attachments

Top