Λειτουργικά της Πατριαρχικής Παραδόσεως

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Σε κάποιο μήνυμα που δεν μπορώ πλέον να βρω, υπήρχε ηχητικό απόσπασμα με τον αείμνηστο Κ. Πρίγγο όπου έψαλλε τα λειτουργικά σε κλιτόν. Μήπως θα μπορούσε κάποιος να με κατευθύνει εάν υπάρχει το μήνυμα ακόμη ή αν έχει το εν λόγω απόσπασμα να ανέβει ευκαιρίας δοθείσης στην παρούσα ενότητα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#2
Ανήκει στο β' μέρος των ηχογραφήσεών του στον Ευαγγελισμό από τον Νεραντζή που όμως δεν ανέβασα και πλέον δε γίνεται λόγω του γνωστρού θέματος. Υπάρχει και στο 2o CD που συνοδεύει τη Λειτουργία που βγήκε σε επιμέλεια του Γ. Κωνσταντίνου ως 6ο track.
 
Top