Λειτουργικά βαρέος ἐκ τοῦ Γα, Ἀλεξάνδρου Κεχαγιοπούλου.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ὁ τρίτος ψάλτης μας, Χαράλαμπος Παπαδᾶτος, λόγῳ τῆς ἐπιμελείας πού τόν διακρίνει ἔχει πολλά χειρόγραφα γιά δική του χρήση.
Τοῦ ζήτησα νά μοῦ δώσει τά λειτουργικά πού ἔχει σέ βαρύ ἐκ τοῦ Γα, καθ᾿ ὅσον θυμᾶμαι ὅτι ὁ ἀγαπητός μου Δομέστικος ἐνδιαφερόταν γι᾿ αὐτά, μᾶλλον γιά χερουβικό βαρέος ἐκ τοῦ Γα. Ἐκεῖ τοῦ δόθηκε ἀπάντηση.
Ὁ κ. Μπάμπης μοῦ εἶπε ὅτι δέν ἔχει τέτοιο χερουβικό, ἀλλά λέει τοῦ τρίτου καί μετά λέει αὐτά τά λειτουργικά, τά ὀποῖα ὅμως εἰσάγονται μέ ἕνα Ταῖς ἀγγελικαῖς σέ βαρύ ἐκ τοῦ Γα.
Δέν γνωρίζει ποίου συνθέτου εἶναι. Σάν νά θυμᾶται ὅτι τοῦ εἶχαν πεῖ ὅτι εἶναι κάποιου Κωνσταντινουπολίτη, πού ἦταν καί ὀδοντίατρος.
Τά ἀνεβάζω καί ἄν ὑπάρχει ἐνδιαφέρον, μπορεῖ κάποιος νά τά ἀντιγράψει, πληκτρολογώντας τα σέ πρόγραμμα μουσικῆς γραφῆς.

 

Attachments

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2
π. Μάξιμος;65987 said:

Ὁ τρίτος ψάλτης μας, Χαράλαμπος Παπαδᾶτος, λόγῳ τῆς ἐπιμελείας πού τόν διακρίνει ἔχει πολλά χειρόγραφα γιά δική του χρήση.
Τοῦ ζήτησα νά μοῦ δώσει τά λειτουργικά πού ἔχει σέ βαρύ ἐκ τοῦ Γα, καθ᾿ ὅσον θυμᾶμαι ὅτι ὁ ἀγαπητός μου Δομέστικος ἐνδιαφερόταν γι᾿ αὐτά, μᾶλλον γιά χερουβικό βαρέος ἐκ τοῦ Γα. Ἐκεῖ τοῦ δόθηκε ἀπάντηση.
Ὁ κ. Μπάμπης μοῦ εἶπε ὅτι δέν ἔχει τέτοιο χερουβικό, ἀλλά λέει τοῦ τρίτου καί μετά λέει αὐτά τά λειτουργικά, τά ὀποῖα ὅμως εἰσάγονται μέ ἕνα Ταῖς ἀγγελικαῖς σέ βαρύ ἐκ τοῦ Γα.
Δέν γνωρίζει ποίου συνθέτου εἶναι. Σάν νά θυμᾶται ὅτι τοῦ εἶχαν πεῖ ὅτι εἶναι κάποιου Κωνσταντινουπολίτη, πού ἦταν καί ὀδοντίατρος.
Τά ἀνεβάζω καί ἄν ὑπάρχει ἐνδιαφέρον, μπορεῖ κάποιος νά τά ἀντιγράψει, πληκτρολογώντας τα σέ πρόγραμμα μουσικῆς γραφῆς.

κάποιου Κωνσταντινουπολίτη, πού ἦταν καί ὀδοντίατρος.=
Αλεξάνδρου Κεχαγιοπούλου
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
κάποιου Κωνσταντινουπολίτη, πού ἦταν καί ὀδοντίατρος.=
Αλεξάνδρου Κεχαγιοπούλου
Ὁ κ. Μπάμπης μοῦ εἶπε ὅτι ἔχει ἕνα βιβλιαράκι, πού ἐπιγράφεται:
᾿Αλεξάνδρου Κεχαγιοπούλου, Λειτουργία κατά τήν γνησίαν βυζαντινήν ἐκκλησιαστικήν μουσικήν, 1982,
τό ὁποῖον ἔχει μόνον λειτουργικά, ἀρχόμενα ἀπό τό Ταῖς ἀγγελικαῖς.
Ὅμως δέν ὑπάρχουν αὐτά τά λειτουργικά μέσα (μοῦ λέει...).
Τί νά πῶ· θά μοῦ δώσει αὐτό τό βιβλιαράκι καί θά δῶ καί μᾶλλον θά τό ἀνεβάσω ὅλο.
Πάντως σ᾿ εὐχαριστοῦμε καί συμπίπτουν οἱ πληροφορίες σου. Θά δῶ μόνος μου καί θά σοῦ πῶ.

ΥΓ. Κι ἄς τά διαβάζει ὁ κ. Ἠλιόπουλος κι ἄς τοῦ τά μαρτυράει...


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#4
Ὁ κ. Μπάμπης μοῦ εἶπε ὅτι ἔχει ἕνα βιβλιαράκι, πού ἐπιγράφεται:
᾿Αλεξάνδρου Κεχαγιοπούλου, Λειτουργία κατά τήν γνησίαν βυζαντινήν ἐκκλησιαστικήν μουσικήν, 1982,
τό ὁποῖον ἔχει μόνον λειτουργικά, ἀρχόμενα ἀπό τό Ταῖς ἀγγελικαῖς.
Ὅμως δέν ὑπάρχουν αὐτά τά λειτουργικά μέσα (μοῦ λέει...).
Τί νά πῶ· θά μοῦ δώσει αὐτό τό βιβλιαράκι καί θά δῶ καί μᾶλλον θά τό ἀνεβάσω ὅλο.
Πάντως σ᾿ εὐχαριστοῦμε καί συμπίπτουν οἱ πληροφορίες σου. Θά δῶ μόνος μου καί θά σοῦ πῶ.

ΥΓ. Κι ἄς τά διαβάζει ὁ κ. Ἠλιόπουλος κι ἄς τοῦ τά μαρτυράει...


Πρόγευση πρόσφατη από τον Μανώλη Γιαννόπουλο.

Δ.
 
#5
Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο φαίνεται. Πάτερ Μάξιμε ανεβάστε το όταν μπορέσετε.
Τα λειτουργικά σε βαρύ του Κεχαγιόπουλου που έχει και ο κ.Παϊκόπουλος στη Λειτουργία του είναι πιο αργά. Πολύ πιθανόν όμως να έχει γράψει και αυτή τη σύντομη σειρά, την οποία να μην περιέλαβε στο βιβλίο του.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο φαίνεται. Πάτερ Μάξιμε ανεβάστε το όταν μπορέσετε.
Τα λειτουργικά σε βαρύ του Κεχαγιόπουλου που έχει και ο κ.Παϊκόπουλος στη Λειτουργία του είναι πιο αργά. Πολύ πιθανόν όμως να έχει γράψει και αυτή τη σύντομη σειρά, την οποία να μην περιέλαβε στο βιβλίο του.
Μοῦ ἔδωσε τό βιβλίο ὁ κ. Μπάμπης. Εἶναι πράγματι πολύ ἐνδιαφέρον (ὅπως θά γνωρίζει ὁ κ. Γιαννόπουλος –πού δέν φαίνεται Δημήτρη Σκρέκα, ποῦ ἔχει γράψει γι᾿ αὐτό–). Ἔχει πρόλογο περί τῶν μαθημάτων τῆς λειτουργίας καί τῶν λειτουργικῶν, ἀναφέρεται στόν δάσκαλό του Θεοδόσιο Γεωργιάδη, ἔχει κι ἕνα ἐνδιαφέρον παράρτημα.
Τά λειτουργικά εἰσάγονται, ὄχι ἀπό τό Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀλλά ἀπό τό Τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι.
Καί γιά νά ἔρθω στό θέμα, ἔχει αὐτά τά λειτουργικά στόν βαρύ ἐκ τοῦ Γα, ἀλλ᾿ ὅπως λές, αὐτά τοῦ κ. Μπάμπη ἔχουν ὑποστεῖ σύντμηση καί μικροαλλαγές.

Ἀναφορικά μέ τήν ἀνάρτηση τοῦ βιβλίου (σέ ἄλλο θέμα φυσικά) θά τό δῶ, ἀφοῦ πρόκειται γιά 160 σελίδες. Τό σχῆμα τοῦ βιβλίου εἶναι 12 ἐπί 16,5. Ἄν ἐνδιαφέρεται κάποιος τοῦ τό δίνω καί τό κάνει.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#8
Μοῦ ἔδωσε τό βιβλίο ὁ κ. Μπάμπης. Εἶναι πράγματι πολύ ἐνδιαφέρον (ὅπως θά γνωρίζει ὁ κ. Γιαννόπουλος –πού δέν φαίνεται Δημήτρη Σκρέκα, ποῦ ἔχει γράψει γι᾿ αὐτό–). Ἔχει πρόλογο περί τῶν μαθημάτων τῆς λειτουργίας καί τῶν λειτουργικῶν, ἀναφέρεται στόν δάσκαλό του Θεοδόσιο Γεωργιάδη, ἔχει κι ἕνα ἐνδιαφέρον παράρτημα.
Τά λειτουργικά εἰσάγονται, ὄχι ἀπό τό Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀλλά ἀπό τό Τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι.
Πάτερ Μάξιμε,

Με διάκριση φρόντισα να παραπέμψω σε μια ανάρτηση που οφειλόταν στον Μ. Γιαννόπουλο, ομολογώντας την πηγή. Δε θεώρησα επάναγκες να παραπέμψω σε όλο το μήνυμα, δεδομένης και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας. Αν έκανα λάθος, να΄ ναι ευλογημένο.


Δ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Αν έκανα λάθος, να΄ ναι ευλογημένο.


Δ.
Δέν ἔκανες λάθος· πρός Θεοῦ!
Ἁπλᾶ ἤθελα νά δῶ σέ ποιό μήνυμα ἦταν.
Σ᾿ εὐχαριστοῦμε πάντως γιά τήν συμβολή σου σ᾿ αὐτό τό θέμα, διά τῆς ὁποίας ξεκαθαρίστηκαν τά πράγματα.
Τώρα φαίνεται καί ὁ πρόλογος αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, τοῦ ὁποίου «τήν τύχη» θά δοῦμε...

 
Last edited:
#10
Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τον π.Μάξιμο για την τιμή που μου έκανε να με επισκεφθεί χθες στους Γ΄ Χαιρετισμούς στην ενορία μου και να τον ευχαριστήσω κυρίως για το πολύ όμορφο δώρο που μου προσέφερε και το οποία θα σκανάρω σιγά σιγά να το προσφέρω σε όλους. Και μιλάω για το βιβλίο του αείμνηστου Κεχαγιόπουλου.
 
Top