Λειτουργικά βαρέος ήχου Κ. Πρίγγου

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#2
Αυτόγραφο του αειμνήστου Γεωργίου Τσαούση με προσωπική αφιέρωση.
Επισυνάπτεται στη μνήμη του...
Ευχαριστίες! Η προσθήκη χρωματικής φθοράς είναι μάλλον δικής του έμπνευσης, προκειμένου να δηλώσει τον χαμηλό Βου.
 
Top