Λειτουργικά Ταλιαδώρου & Κανόνας Χριστουγέννων

ixadin

Ηχάδιν
Στο αρχείο που παραπέμπει το μήνυμα, (παρτιτούρα του π. Αριστοβούλου Κυριαζή) καταχωρούνται λειτουργικά του Ταλαιδώρου σε πλ. α΄ 5φωνο) στα αραβικά, με λατινικούς χαρακτήρες.

Επίσης καταχωρούνται και τμήματα του Κανόνος των Χριστουγέννων στα αραβικά χωρίς μουσικά.
 
Top