Λανθασμένη περικοπή Αποστόλου της 30/12/12;

#1
Τό Τυπικό Εκκλησίας τής Κύπρου ορίζει 30/12/12.
Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν
πᾶσι» (Βʹ Τιμ. δʹ 5 – 8).
Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου»
(Μάρκ. αʹ 1 – 8).

Παρακαλώ να βοηθήσουν οι σοφότεροι.
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#2
Τό Τυπικό Εκκλησίας τής Κύπρου ορίζει 30/12/12.
Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν
πᾶσι» (Βʹ Τιμ. δʹ 5 – 8).
Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου»
(Μάρκ. αʹ 1 – 8).

Παρακαλώ να βοηθήσουν οι σοφότεροι.
Μια χαρά τα λέει το Τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μανθανέτωσαν δε και οι ημέτεροι...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Μανθανέτωσαν δε και οι ημέτεροι...
Κατ᾿ ἀπαίτησιν τοῦ ΤΜΕ καί τῶν Κανονίων τοῦ Εὐαγγελισταρίου.
Τό σφάλμα εἶχε γνωστοποιηθεῖ σέ ὑποσημείωση τῶν Διπτύχων 2007 —δέν ἐπαναλήφθηκε καί φέτος—, ἀλλά οὔτε φέτος οὔτε τότε ἦταν δυνατόν νά ἀλλάξει τό Κυριακοδρόμιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τό Κανόνιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


 
Top