Λίστα σεμιναρίων Ψαλτικής Τέχνης (σύνδεσμοι youtube)

Beatle

Ανδρέας Σ.
#1
Η σειρά των ονομάτων είναι αλφαβητική.

Γρηγόριος Αναστασίου
24/01/2016 3ο Σεμινάριο Συλλόγου Ιεροψαλτών Θηβών, με θέμα «Ο ψάλτης ως μουσικός ερμηνευτής»

Ιωάννης Αρβανίτης
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος
Σωτήριος Δεσπότης
Φώτιος Κετσετζής
Δημήτριος Νεραντζής
Αθανάσιος Παϊβανάς
Δημοσθένης Παϊκόπουλος
Δημοσθένης Παϊκόπουλος - Σταμάτιος Κίσσας
Θρασύβουλος Παπανικολάου
Παναγιώτης Τζανάκος
Αχιλλέας Χαλδαιάκης
Ιωάννης Χασανίδης
Γιώργος Χατζηχρόνογλου
 
Last edited:

Beatle

Ανδρέας Σ.
#5

Beatle

Ανδρέας Σ.
#6
π. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Χρήστος Πανάγου, Παύλος Χάρης
  • 6/6/2021 Σεμινάριο Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ("η τάξη της ακολουθίας του καθημερινού εσπερινού", "εορτολογία και λειτουργική. οι κινητές εορτές στη λατρεία της εκκλησίας", "σύντομη αναδρομή στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής")
 
#9
Αθανάσιος Παϊβανάς
5ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιίας με θέμα: «Στανίτσας, Σουρλαντζής, Αγγελόπουλος: ο διδάσκαλος λέγει, μετά των μαθητών του» Εισηγητές οι κύριοι: Αθανάσιος Παϊβανάς, χοράρχης του χορού «Εργαστήρι Ψαλτικής» ως μαθητής του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασύβουλου Στανίτσα.

Ιωάννης Λιάκος
5ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιίας με θέμα: «Στανίτσας, Σουρλαντζής, Αγγελόπουλος: ο διδάσκαλος λέγει, μετά των μαθητών του» Εισηγητές οι κύριοι: Ιωάννης Λιάκος, χοράρχης του χορού «Θεσσαλονικοίς Υμνωδοί» ως μαθητής του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Δημητρίου Σουρλαντζή.

Γεώργιος Κωνσταντίνου
5ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιίας με θέμα: «Στανίτσας, Σουρλαντζής, Αγγελόπουλος: ο διδάσκαλος λέγει, μετά των μαθητών του» Εισηγητές οι κύριοι: Γεώργιος Κωνσταντίνου, χοράρχης του χορού «Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία ως μαθητής του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.
 
#11
π. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου,
μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: Λειτουργική- Τελετουργική.

7ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιίας με θέμα: «Τα αντίφωνα της Θεἰας Λειτουργίας. Τυπικές διατάξεις και θεολογία».
 
#14
Μιχαὴλ Στρουμπάκης
ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Ἱστορικῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης
Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Σταυροφόρων) Ἡρακλείου Κρήτης

9ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας με θέμα:
«Ὁ καθορισμὸς τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν μελῶν σύμφωνα μὲ τὴ θεωρητικὴ διδασκαλία τῆς Νέας Μεθόδου»
 
Top