Κύριε,η εν πολλαις αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή

#1
Δοξαστικόν των Απόστοιχων του Όρθρου της Μ.Τετάρτης.Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΝΩΝ,ΚΟΡΙΝΟΣ.ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2012.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
:) και... πού ακριβώς είναι το link???
Γνωρίζετε τή δυσκολία σέ μεγάλα ἀρχεῖα. Μή τή λέτε ἀμέσως σέ μέλη πού πρώτη φορά ἀνεβάζουν.
Ἐπικοινωνήσαμε μέ ΠΜ.
Θά τά διαγράψω.
 
Top