Κων/νος Γιαννούτσος, Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής προ Χριστού Γεννήσεως

Top