Κωνσταντίνος Πρίγγος - Νυν αι δυνάμεις, Ήχος πλ. β' (βίντεο με κείμενο)

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
«Νυν αι δυνάμεις των ουρανών», ο ύμνος που ψάλλεται αντί Χερουβικού κατά τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, σε μελοποίηση Ιωάννου του Κλαδά σε ήχο πλάγιο του β', σύντμηση Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουντίου και εκτέλεση Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Η ηχογράφηση έλαβε χώρα κατά την Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία της Μεγάλης Τετάρτης του έτους 1958 στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.

Το παρατιθέμενο κείμενο προέρχεται από τη γραφίδα του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της ΜΧΕ Αβραάμ Ευθυμιάδη, στενού συνεργάτου του Πρίγγου, και ελήφθη από το τρίτομο έργο του «Υμνολόγιον Φωναίς Αισίαις», τόμος γ': Ακολουθίαι της Θείας Λειτουργίας (1978), το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, ενώ η ίδια καταγραφή καταχωρείται και στο έργο του «Τριώδιον Φωναίς Αισίαις» (1991). Αποτυπώνει τον τρόπο εκτελέσεως του Κωνσταντίνου Πρίγγου, δεν αποτελεί όμως ακριβή απομαγνητοφώνηση της συγκεκριμένης ηχογράφησης. Προτιμήθηκε αυτού του είδους η παράθεση, αντί μιας δικής μας ακριβούς καταγραφής, ώστε να παρουσιαστεί σφαιρικότερα η ερμηνευτική δεινότητα του Πρίγγου και να καταδειχθεί ο βαθμός ελευθερίας στην κατά παράδοσιν εκτέλεση αυτού του αρχαίου μέλους.
 
Top