Κωνσταντίνος Κουτούμπας

Diogenes

Νέο μέλος

Ἐξεχύθη ἡ χάρις, ἦχος πλ. β´. Μέλος Κωνσταντίνου Ψάχου.

Δοξαστικὸν ἰδιόμελον ἑορτῆς Μεγάλου Βασιλείου. Μέλος Κωνσταντίνου Ψάχου, ὑπὸ Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Ἱ. Μητροπολιτικὸς Ναὸς Τριῶν Ἰεραρχῶν Σκιάθου. 1η Ἰανουαρίου 2022
 
Last edited:

Τῶν Νομικῶν διδαγμάτων. Ἰδιόμελον Δοξαστικὸν Κυριακῆς Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Ἦχος πλ. δ´. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ. Ὑπὸ Κωνσταντίνου Κουτούμπα, Πρωτοψάλτου Ἱ. Ν. Τριῶν Ἰεραρχῶν Σκιάθου, καθηγητοῦ Βυζ, Μουσικῆς.
Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 20/12/2021.
Ἱ. Μητροπολιτικὸς Ναὸς Τριῶν Ἰεραρχῶν.
Σκιάθος.
 
Last edited:

Αἷμα καὶ πῦρ. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού.

Δοξαστικὸν ἰδιόμελον Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησην, ἦχος πλ. δ´. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ ὑπὸ Κωνσταντίνου Κουτούμπα.
Ἱ. Μητροπολιτικὸς Ναὸς Τριῶν Ἰεραρχῶν Σκιάθου. 26/12/2021
 
Last edited:
Back
Top