Κυριώτεροι ἑορταζόμενοι ἐν Κύπρῳ Ἅγιοι

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Χαίρετε,

παρακαλώ εάν θέλει κάποιος Κύπριος αδελφός, ας μας αναφέρει τους κυριώτερους εορταζομένους Αγίους εν τη Κύπρω (πιο πολύ ενδιαφέρομαι για αυτούς τους Αγίους που είναι λίγο πολύ άγνωστοι στο συναξάρι των Μηναίων).

Ευχαριστώ.
 
Top