Κυριακὴ 25-12-2011. Χριστούγεννα

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα διάφορα ἐδῶ.
Καὶ ἡμερολόγιον 2012 (δυνατότης ἐκτυπώσεων πολλῶν σελίδων ἀνὰ Α4).
* * *
ἀνάρτησις ἀφιερωμένη εἰς μνήμην τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος
πολιοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουὴλ Κροκίδου,
τοῦ ἀπὸ πρωτοψαλτῶν καὶ μελοποιοῦ γενομένου,
φιλτάτου ἐξ ἀγχιστείας καὶ διδασκάλου ἐν πολλοῖς.
Ἐξόδιος Παρασκευῇ 2μμ, Παναγίτσα Πράσινου Λόφου.
 

Attachments

Last edited:
Top