Κυριακὴ 02-02-2014 Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γαβριὴλ τοῦ ἐξ Ἁλώνης Προικοννήσου ἐδῶ.

* * *
Συνημμένως, πόνημα τοῦ ἐκ Καλάμου φιλολόγου & ἐν Περιστερίῳ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Σ. Σκαρμούτσου.
Ἀπομαγνητοφωνημέναι ἐκτελέσεις μέλους «Τὴν Τιμιωτέραν» τοῦ μακαριστοῦ Α.Π.Μ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Ἀποτελεῖ μέρος ἐκτενεστέρας ἐργασίας αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ἀναστασίμου Ὄρθρου, ὡς τεῦχος, προσφερόμενον δωρεάν.
Τοῦτο προλογίζεται ὑπὸ τῆς θυγατρὸς τοῦ ἀειμνήστου πρωτοψάλτου Ματθαίου Τσαμκιράνη, Εἰρήνης, φιλολόγου.
* * *
Ἔτι δὲ καὶ ἐπίκαιρον ἀνθολόγημα τοῦ ἰατροῦ Φωτίου Μιχαήλ· Ὁ Μέγας Φώτιος ὡς γνώμονας χρηστῆς διοίκησης.
 

Attachments

Last edited:
Top