Κυριακὴ 01-01-2012. Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ, Μνήμη Μεγάλου Βασιλείου

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Συμπεριλαμβάνεται ἡ τάξις τῆς δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ κι ἐδῶ.
Ἔτι δὲ & ἡμερολόγιον 2012 (ἐπιλογὴ ἐκτυπώσεων πολλῶν σελίδων ἀνὰ Α4).
* * *
Εὐξώμεθα ὑπὲρ ἐπισκέψεως καὶ ἀναῤῥύσεως τοῦ ἀδίκως αἰχμαλωτευθέντος.
 

Attachments

Last edited:
Top