Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων 28-05-2017

nektar

νεοαρχάριος
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Κανόνες Συνόδων ἐδῶ.
*
Τετάρτη 24-05-2017. Ἀπόδοσις ἀκολουθίας Πάσχα
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
Χριστὸς ἐκ νεκάδων ἐγερθείς, ὄλβῳ ὄλβον πεπάτηκε καὶ τοῖς ἐν τύμβεσιν τὸ ζῆν ἐδωρήσατο.
*
Πέμπτη 25-05-2017. Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
 
Top