Κυριακὴ Ἀπόκρεω 23-02-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενον & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἄλλα Α, Β & παραστάσεις ἐξ ἑσπερίας διάφορες & τούτη. Ταινία Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ.

*
Καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ π. Μαξίμου καταρτισθεὶς πίναξ μὲ τὰ
Προκείμενα καὶ Ἀλληλουϊάρια Κυριακῶν Τριῳδίου
{ἐκ τῶν βιβλίων «Τριῴδιον» καὶ «Ἀπόστολος»}
Τελώνου καὶ Φαρισαίου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀσώτου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀπόκρεω: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Τυρινῆς: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Α´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ (Τριῶν Παίδων).
Β´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Γ´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ.
Δ´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ε´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
 

Attachments

Last edited:
Top