Κυριακὴ Ἀπόκρεω 19-02-2012 (& Ἁγίας Φιλοθέης)

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & Ἀναγνώσματα Θείας Λειτουργίας.
Ἐπισυνάπτεται σύνθεσις μεθ᾿ ἑσπερινοῦ διὰ πανήγυριν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα Α, Β, Γ & Δ.
Παραστάσεις ἐξ ἑσπερίας διάφορες & τούτη ποὺ μ᾿ ἐξίπαζε μικιὸ στὸν Ἅη Νικόλα.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἱστοχώρου ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.

Καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ π. Μαξίμου καταρτισθεὶς πίναξ μὲ τὰ
Προκείμενα καὶ Ἀλληλουϊάρια Κυριακῶν Τριῳδίου
{ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Τριωδίου ἢ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀποστόλου;}
Τελώνου καὶ Φαρισαίου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀσώτου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀπόκρεω: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Τυρινῆς: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Α´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ (Τριῶν Παίδων).
Β´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Γ´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ.
Δ´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ε´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
 

Attachments

Last edited:
Top