Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 22-05-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Εὔξασθε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος δούλου τοῦ Θεοῦ Διονυσίου, πατρὸς τοῦ ἐν Χριστῷ φιλτάτου μοι Ἠλία Βουτσινᾶ.
 

Attachments

Top