Κυριακὴ τοῦ ἀσώτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου ὁρίστηκε γιὰ Κυριακὴ (β' νηστειῶν ἤ πρὸ τῆς ἀπόκρεῳ) εἶναι οἱ ἀναστάσιμες φράσεις «ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν...ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε» (Λκ. ιε' 24, 32).
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου ὁρίστηκε γιὰ Κυριακὴ (β' νηστειῶν ἤ πρὸ τῆς ἀπόκρεῳ) εἶναι οἱ ἀναστάσιμες φράσεις «ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν...ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε» (Λκ. ιε' 24, 32).
Υπάρχει κάποια τεκμηρίωση γι' αυτό;
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Παλιά η Κυριακή του Ασώτου ήταν η σημερινή β´ νηστειών (του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά δηλαδή). Ακόμη σήμερα στο έντυπο Τριώδιο σώζονται μερικά σχετικά τροπάρια που αποδεικνύουν το γεγονός, μεταξύ των οποίων

Χαλινοὺς ἀποπτύσας τοὺς πατρικούς, ἀστάτῳ φρενί, τοῖς κτηνώδεσι τῆς ἁμαρτίας, λογισμοῖς συνέζησα, ὅλον μου τὸν βίον δαπανήσας ἀσώτως, ὁ τάλας ἐγώ, τροφῆς δὲ λειπόμενος, βεβαιούσης καρδίαν, πρὸς καιρὸν λιπαίνουσαν, ἡδονὴν ἐσιτούμην. Ἀλλὰ Πάτερ ἀγαθέ, μὴ κλείσῃς μοι τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα, ἀλλ' ἀνοίξας δέξαι με, ὡς τὸν Ἄσωτον Υἱόν, καὶ σῶσόν με.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου ὁρίστηκε γιὰ Κυριακὴ (β' νηστειῶν ἤ πρὸ τῆς ἀπόκρεῳ) εἶναι οἱ ἀναστάσιμες φράσεις «ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν...ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε» (Λκ. ιε' 24, 32).
Ἐπίσης ἡ ἀκούσια σωτήρια νηστεία του ἐν ὄψει τῆς τεσσαρακοστῆς.
 
Top