Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων 05-01-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συμπεριλαμβάνεται ἅπασα ἡ διάταξις τοῦ τελουμένου Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ κι ἐδῶ.
* * *
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Κοντάκιον ἐδῶ.
* * *
Ἡμερολόγιον/ἑορτολόγιον 2014: εἷς μὴν ἀνὰ σελίδα & δώδεκα μῆνες εἰς ἓν Α4.
 
Last edited:
Top