Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως 11-09-2016

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Σεπτεμβρίου 8. Γενέσιον Θεοτόκου (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Περὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, βίντεο ἐδῶ.
*
Συνημμένως, ἀνακοίνωσις ἐνάρξεως λειτουργίας σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς
ἱερᾶς μητροπόλεως Κηφισίας (σχολὴ ἀνεγνωρισμένη ὑπὸ τοῦ κράτους, δωρεὰν φοιτήσεως).
 

Attachments

Last edited:
Top