Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 23-12-2012

nektar

νεοαρχάριος
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Νέον Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Νηστεῖες, ἐπεξεργάσιμος μορφή) doc & pdf.
Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Κυριακοδρόμιον, Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοί) ἐδῶ.
* * *
Ἀκολουθία Χριστουγέννων ἐξ ἀναρτήσεως παρελθόντος ἔτους ἐδῶ· μόνον pdf ἐδῶ.
Ἑρμηνεία εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα τῶν Χριστουγέννων (Ἰω. Δαμασκηνοῦ) ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Ἠχητικὸν (κοντάκιον) ἐδῶ.
* * *
Εὐχὴ ἑόρτιος: «Τὰ ἐν Χριστουγέννοις σκιαθίτικα κάλαντα τῶν παίδων» ἐδῶ,
διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα, θεολόγου, ἁγιογράφου, πρωτοψάλτου Σκιάθου.
 
Last edited:
Καμιά φορά κρύβονται θησαυροί στις συμπληρωματικές αναρτήσεις αυτού του θέματος. Ένας τέτοιος υπάρχει στη σημερινή ανάρτηση και τον αυτονόμησα εδώ, για να προβληθεί και σε όποιους δεν επισκέφθηκαν το παρόν θέμα.

Ευχαριστούμε τον Νεκτάριο για τον κόπο του.
 
Back
Top