Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 21-12-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἀκολουθία Ὄρθρου Χριστουγέννων ὡς ἀνωτέρω, ἰσχύουσα αἰωνίως, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Κοντάκιον ἐδῶ.
* * *
Ἐκ τῆς ἐφετινῆς πανηγύρεως Ὁσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου βίντεο ἐδῶ.
Ἀνακοινοῦται ἐπὶ τῇ πανηγύρει προσιτοτέρα ἀπόκτησις τῆς ἐφαρμογῆς δι᾿ iOS
«Ἁγ. Γραφὴ & Λειτουργικὰ Κείμενα» & προσεχῶς κυκλοφορία ἐκδόσεως δι᾿ Android.

*
Τριδιάστατος περιήγησις εἰς Ἀκρόπολιν (κοσμικὰ ἀριστουργήματα προπατόρων).
*
Ἡμερολόγια 2015 ἀπὸ Κομοτηνή, Σέρρες 1+2, Νάξο, Ἡράκλειο, Λασίθι, Πάφο.
Ἐπίσης, ἀπὸ Ἀρναία, Χίο, Κάλυμνο, Κύθηρα & στίχοι Χριστουγέννων ἐκ Ῥεθύμνης.
 
Last edited:
Top