Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 18-12-2016

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
12 Δεκεμβρίου. Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῶν καὶ προκειμένου ἑσπερινοῦ)

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Βίντεο πανηγύρεως ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου 2016 ἐδῶ.
Ἐκ τῶν ψαλέντων, μουσικὰ κείμενα: Δόξα Αἴνων ἐδῶ, Χερουβικὸν ἐδῶ.
*
Βίντεο ἕτερον ἐξ ἑσπερίας περὶ τῆς φύσεως ὡς κτίσεως ἐδῶ & ἐδῶ.
 
Last edited:
Top