Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν 26-12-2010

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς.
Τυπικὸν ἐδῶ.
Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
Εἷς Παρακλητικὸς Κανών ἐδῶ.
Κείμενα τῆς ἡμέρας ἐδῶ, ἐδῶ· ἐπίσης ἐδῶ κι ἐδῶ.
Μεγάλο ἀφιέρωμα γιὰ τὰ Χριστούγεννα, ἐδῶ.

Τὸ συνημμένο ἠχητικὸ τῶν εὐχῶν μου, ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top