Κυριακὴ Τυφλοῦ, Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης 21-05-2017

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Κυριακὴ Ϛ´ Πάσχα. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου Βερροίας ἐδῶ.
Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Αἰτωλίᾳ & Ἀκαρνανίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων ἐδῶ.
Παρουσίασις διαφανειῶν ἐν pdf, «ἄνθρωποι ὡσεὶ δένδρα περιπατοῦντες» ἐδῶ.
*
Τετάρτη, Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς 10 Μαΐου 2017
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου & ἑορτῶν 8/5, 21/5, 25/5)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Σάββατον Σαμαρείτιδος 20 Μαΐου 2017
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις πλὴν ἑσπερίων, κανόνος, συναξαρίου & 8/5, 21/5, 25/5)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Χριστὸς ἐκ νεκάδων ἐγερθείς, ὄλβῳ ὄλβον πεπάτηκε
καὶ τοῖς ἐν τοῖς τύμβεσιν τὸ ζῆν ἐδωρήσατο.
 
Top